Asi i já jsem trochu Maďar, protože smlouva a její důsledky bolí dodnes i mě. Z dvacetimilionové části monarchie bylo vytvořeno desetimilionové Maďarsko, pět milionů Maďarů zůstalo za jeho hranicemi, mnohdy v příhraničních oblastech. Ano, Slovensko a Slováci měli právo na svoji samostatnou existenci a spojení s Českem do nového státu.

Otevřeme už Česko turistům. Jinak ještě víc zchudneme

Ale o tom, zda měl tento nový stát zahrnovat i statisíce Maďarů, dodnes pochybuji. Historické České země s českými Němci, to dávalo logiku, ale v případě jižních slovenských hranic šlo jen o právo vítězů. Podobně tomu bylo i v případě Rumunska a Jugoslávie, pouze dodnes rakouský Burgenland se oddělil od Maďarska na základě referenda.

Pomnichovské hranice

Podobně jako my Češi říkáme mnichovské dohodě diktát, říkají i Maďaři diktát smlouvě z Trianonu. Stejně jako po Mnichovu se v Německu ocitli spolu se sudetskými Němci nedobrovolně i statisíce Čechů, zůstala za hranicemi Maďarska třetina Maďarů. A jsou tam dodnes.

Představme si, hypoteticky, že by válka neskončila návratem Československa k předmnichovským, ale pomnichovským hranicím. A zůstalo to tak dosud. Tak asi nějak to cítí Maďaři i sto let po Trianonu.

Nechoď, Igore, s Andrejem na led, nohu si za něj zlámeš

Mé pochopení pro maďarské pocity ale končí, když vídám v kanceláři premiéra, ministrů a dalších politiků viset místo mapy Maďarska mapu Uher. To už není touha po sjednocení maďarského národa, ale urážka Slováků, zakarpatských Ukrajinců, sedmihradských Rumunů, o Chorvatech nemluvě.

Po sto letech od Trianonu pokládal premiér Viktor Orbán za vhodné odhalit před parlamentem památník s maďarskými jmény všech uherských obcí.

Všichni Maďaři, občané EU

To jsou přesně ty kroky, které nikam nevedou. Přitom dnes už všichni Maďaři, s výjimkou těch zakarpatských a srbských, žijí opět v jednom soustátí. Všichni jsou občany Evropské unie.

Pokud má být Trianon překonán, pak je to právě Evropská unie, v níž přestávají národní hranice svoji roli a maďarský národ může žít jako celek. Bohužel, právě premiér Orbán svým „odklonem“ od demokracie dělá mnoho proto, aby Maďarsko součástí EU už za několik let zase nebylo.