Ti několikrát do roka vyrážejí spolu se svými kolegy z celorepublikové policie a sociálními pracovnicemi do restaurací a hospod, kde zjišťují, zda jejich obsluha nenalévá alkohol teenagerům. S nešvarem, jako je naléváním alkoholu mladistvým, mají zkušenosti také strážníci Městské policie v Hranicích. Ti loni prověřili 113 osob.

„Tyto kontroly v praxi probíhají tak, že navštívíme vytipovaná restaurační zařízení, namátkově oslovíme místní hosty, kteří na první pohled vypadají mladistvě. Pokud zjistíme, že mají skutečně méně než osmnáct let, zjišťujeme pomocí dýchacího přístroje, zda konzumovali alkohol,“ vysvětlil šéf Městské policie v Hranicích Miroslav Mann.

Vloni tamní strážníci odhalili patnáct přestupků, kdy personál podniku naléval alkohol osobě mladší osmnácti let. „Strážníci, kteří objeví mladistvého při požívání alkoholu, nám o něm podají hlášení. My potom pracujeme jak s mladistvým, tak s jeho rodiči. Pokud jde o ojedinělý případ, většinou končí pohovorem a napomenutím,“ sdělila Anna Sommerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Hranicích.

Pokud však k problémům s alkoholem dochází opakovaně, je možné výchovná opatření rozšířit na dohled v rodině a dokonce na umístění do ústavního zařízení.

„V loňském roce jsme tak učinili v jednom případě, kdy mladistvý měl problémy nejen s alkoholem, ale i se závislostí na omamných látkách,“ sdělila Anna Sommerová.

Jakou hrozbu představuje závislost na alkoholu, ale i na drogách, s tím se snaží žáky a studenty přerovských a hranických škol seznámit organizace Kappa-Help.

„Programy protidrogové prevence realizujeme na školách v podobě prožitkových lekcí. Součástí jsou interaktivní hry, které žákům a studentům umožňují lépe vstřebat předané informace o alkoholu a drogách. Tyto lekce jsou zaměřeny na podporování zdravého životního stylu a hodnot,“ upřesnil závěrem Michal Majer, ředitel Kappa- Help, která působí na Přerovsku.

Přerov: hospodští si dávají pozor

Na mladistvé požívající alkohol se zaměřují i přerovští strážníci. „Kontroly provádíme několikrát do roka, a to hlavně v letním období. Vloni jsme zkontrolovali 324 osob, z toho ve 21 případech jsme zjistili, že alkohol požívali mladiství do 18 let a v jednom případě dokonce nezletilý mladší 15 let,“ informoval ředitel Městské policie v Přerově Omar Teriaki.

Podle jeho slov provozovatelé restaurací a hospod se nad častými kontrolami strážníků v závěru loňského roku měli na pozoru.

„Ke konci roku už byla totiž situace s naléváním alkoholu mladistvým takřka bezproblémová, protože provozovatelé restaurací si tento nešvar začali uvědomovat a vyhýbali se mu,“ sdělil ředitel přerovských strážníků.

Jak upřesnila Jitka Kočicová ze správního odboru přerovského magistrátu, v případě, že dojde ke zjištění konkrétní osoby, která nalévala alkohol mladistvému, může dostat pokutu do výše tří tisíc korun. Teenagery, kteří jsou přistiženi při popíjení piva nebo dokonce tvrdých destilátů, strážníci hlásí městským sociálním pracovnicím.

„S dítětem i rodiči pracují kurátoři a jejich situace se řeší individuálně. Může se stát, že někdo u nás není poprvé, ale podobný problém se u něj už v minulosti vyskytl. Kurátoři s takovým dítětem pracují a snaží se s ním o jeho problémech diskutovat. I když kolikrát je to úplně zbytečné, protože děti se nám smějí do očí,“ řekla Alena Skácelová z odboru sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu v Přerově.

Z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách vyplývá, že rok od roku přibývá dívek, které pijí nadměrné množství alkoholu. Rozdíly mezi rokem 2003 a 2007 naznačují nárůst u dívek z 12,6 na 16,7 %.

„Skutečně není nic neobvyklého, že alkohol požívají často i dívky,“ potvrdil ředitel přerovské Městské policie OmarTeriaki. Podle přerovských strážníků se však mladiství k alkoholu i přes jejich časté kontroly stejně dostanou.

„Hlavně v létě si dokáží sehnat laciná krabicová vína, která popíjejí na odlehlých lavičkách. Když už na takové jedince při pochůzkách narazíme, snažíme se zjistit, kdo jim alkohol prodal. Mladiství obvykle tvrdí, že jej někde našli a mají výmluvy podobného charakteru,“ doplnil ředitel Městské policie v Přerově.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika