Záchranné práce na Kosti byly pro stavbaře dost tvrdým oříškem. Od loňského roku stabilizovali podloží a odvodnili celý hradní areál, dále provedli sanaci hradebních a parkánových zdí. Čekala je konzervace plastických částí kamenného zdiva i celková oprava krovu kaple sv. Anny.

V jaké fázi je rekonstrukce nyní, na to se ptáme kastelána hradu Jana Macháčka.

„Držíme se plánu. Skončily nám mokré práce, pokračujeme v pokládání dlažby na nádvoří a jižním a západním parkánu,“ informuje nás o aktuálním stavu prací. Dlažba se drží historie a je provedena z původního čedičového štětu.

„Ze dvou třetin je renovace hradu hotová, hlavní jádro má nové omítky, přespárováno je hradní zdivo a opravena hradní kaple, ke konci se blíží archeologický průzkum,“ pokračuje ve výčtu správce památky. Proinvestovány jsou zhruba dvě třetiny stomilionové investice.

Na jaře budou práce pokračovat až do začátku letních prázdnin, provoz na jedné z nejzachovalejších památek ale bude stále omezen.

„O prázdninách budeme otevírat části expozic, konec rekonstrukce je plánován závěrem léta. S hlavním otevřením nové sezóny počítáme v roce 2022, kdybychom otevřeli i nové expozice,“ upozorňuje Macháček na novinky. Nové výstavní prostory ve spodní části Bílé věže zaměří majitelé na historii hradu.

Revitalizace památky a také koronavir se podepsaly na letošní návštěvnosti Kosti. Ta byla podprůměrná, přišlo sem necelých 40 tisíc návštěvníků.

Význačné objevy

Za dobu rekonstrukce hradu tu učinili několik objevů. Vloni to by nález hradního pivovaru, následně původní vstupní brány v horním areálu. Archeologové objevili pozůstatky stavby, která pravděpodobně pochází už ze 13. století. Tímto odhalením by se historie hradu, který vystavěl Beneš mladší z Vartemberka v polovině 14. století, posunula až o sto let do minulosti.

„Minulý týden se nám podařilo potvrdit, že pod hradní kaplí se nachází základy původní hlavní věže hradu před jeho přestavbou Petrem z Vartemberka. To nám změnilo vizuál hradu a je zde zase další podnět pro bádání, ale všechno si musíme potvrdit,“ uvedl Jan Macháček nové skutečnosti. Nečekaný, ale šťastný nález, je podle Macháčka pro hrad další pecka.

„Hrad byl daleko větší, než jsme předpokládali,“ uvedl kastelán. Jeho domněnky však musí ještě potvrdit archeologové.

Ravitalizací projde i přilehlé údolí

Vedle revitalizace gotického hradu začala také revitalizace přilehlého údolí Plakánku pod samotným hradem.

Cílem tohoto projektu za téměř 66 milionů korun je především zadržet vodu v krajině. Téměř 90 procent nákladů pokryje dotace z fondů EU.

„Čistíme tři rybníky a vodoteče mezi nimi. Na rybníku Obora už pokračuje odbahnění sacím bagrem, ostatní, tedy Bílý a Černý rybník, čeká odbahnění a odvezení materiálu na skládku na Dobšíně,“ popisuje Jiří Žabka realizaci.

K zásahu bylo nutné přistoupit, protože v údolí docházelo k nadměrnému splavování půdy z okolních zemědělských pozemků, čímž se vodní plochy zanášely. Podle Žabky by se měla provést technická opatření, aby se splavování zabránilo.

Jiří Žabka, který má ve společnosti Kinský dal Borgo na starosti lesní hospodářství, sám nedokáže odhadnout, kdy se naposledy rybníky čistily. Za současného majitele, tedy Kinských dal Borgo, ne.

„Čistění bude náročné, v rybnících jsou napadány části kmenů, technika bude jezdit lesem, terén je nepřístupný, je zde velké převýšení a navíc nesmí mrznout,“ říká Jiří Žabka k náročnému úkolu.

Údolí je nyní z části uzavřeno veřejnosti až do jarních měsíců.