Důl byl tvořen hlavní štolou raženou nad pravým břehem potůčku, ústícímu do nedaleké Veličky.

Délka chodeb je prý až 230 metrů, údajně má důl i spodní etáž pod viditelnou úrovní u vstupů. Štola je významným zimovištěm netopýrů.