Místostarostka nás přivítala jménem svým a jménem všech zastupitelů obce. Z jejího proslovu jsme se dověděli, že obec má 149 obyvatel, z toho 75 mužů a 74 žen a průměrný věk je 47 let, z čehož je patrné, že obec stárne.

A máme 53 občanů důchodového věku, nejstarším mužem je pan Matyska Václav a nejstarší ženou a vůbec nejstarší občankou je paní Františka Rýparová, která slavila významné kulaté výročí. Shodou okolností jsou to sourozenci! A nejmladším občánkem je Radim Schneider, narozený v září letošního roku.

Vyzdvihla příkladnou spolupráci místních hasičů a spolku Českého červeného kříže a poděkovala občanům , kteří se podílí na chodu, činnosti, údržbě a úpravách v obci.

Potštátský houslová klíč 2023.
Potštátský houslový klíč 2023 se vydařil

Seznámila nás, co vše se podařilo v obci vylepšit, třeba výměna pouličních neonových světel za ledková. Také výletiště Pod lucernou změnilo svoji "tvář", jak po celém areálu, ale také vevnitř se provedly zednické i malířské práce, koupilo se vybavení do kuchyně i elektrické spotřebiče.

Byla provedena výsadba záhonů před kulturním domem, památníku obětem 2. světové války, u zastávky autobusů, u obecního úřadu a u kříže. A do konce roku by měly být schváleny ještě dotace na další úpravy v obci.

Také nás seznámila s akcemi, které budou v nejbližší době. Červený kříž pořádá 30. listopadu Adventní tvoření pro děti i dospělé, 2. prosince v místní kapli bude sloužena Mše svatá s žehnáním adventních věnečků, 8. prosince rozsvěcování vánočního stromu, Putování do Betléma a Mikulášskou nadílku, 13. prosince si zazpíváme koledy u kaple a na Silvestra u hasičské zbrojnice se sejdeme a popřejeme si vše nej.. v novém roce.

Halloween 2023 ve Stodole.
Rybáře ožily akcí Halloween ve Stodole. Podívejte se

V lednu připravujeme první Obecní zabijačku. Také nás seznámila s plány na příští rok a popřála hodně zdraví v novém roce a společně jsme si připili i na štěstí.

To už byly místní děti připraveny na pódiu, aby přednesly básničky, které s nimi načvičila paní Jaroslava. Nádherné bylo vystoupení mažoretek - mini panenky a také sólo vystoupení velké mažoretky a 2 cvičitelky s ponpónama. Obdivovali jsme jejich pohyby, souhru a ty kostýmy… bylo to úžasné a proto sklidily velký potlesk.

Nakonec nás paní místostarostka požádala, než půjdem domů, ať si vybereme košík, který je pro každého a každoročně darovaný kalendář na příští rok že pak roznesou, zatím jej tiskárna nedodala.

Sklizeň dýní v Hluzově.
Čtyřicet kousků a skoro 300 kilo! Sklizeň dýní v Hluzově opět nezklamala

A to už se nosila teplá večeře, káva dle přání , koláče byly na stole hned při příchodu. Každý si mohl vybrat víno dle barvy, vodu ze džbánku a také různé nealko. A to už jsme se bavili mezi sebou, hodnotili kulturní vložku této akce , nějaké události v obci. Čas utíkal jako voda a přítomní pomalu odcházeli spokojeni do svých domovů s tím, že akce se vydařila a narok se třeba zase sejdeme.

Poděkování všem, kdo se podílel jakkoliv na zdárném průběhu setkání, také dětem za jejich vystoupení.