A tak vznikl náš projektový den “Bezpečně nejen na cestě”, na kterém jsme se podíleli společně se Základní školou Bělotín. 

Pod vedením pana zástupce Ivana Fibicha bylo připraveno dopravní hřiště a sportovní aktivity, příprava pohoštění, do kterých zapojil nejen žáky základní školy, ale i paní učitelky a vychovatelky ze školní družiny, které děti zasvětily do oblasti zdravovědy a první pomoci.

Vítání občánků 2023 v Ústí.
V Ústí vítali občánky a slavili svátek maminek. Podívejte se

Mateřská škola se s dětmi prezentovala výrobou pohádkového vlaku, netradičními dopravními značkami nebo vestami. Děti během celého týdne získávaly od svých učitelek znalosti v oblasti dopravních prostředků, značek a situací, se kterými se setkávají v běžném životě.

Nesměla chybět diskotéka s písničkami o dopravních prostředcích, diplomy a odměny.
Odměnou pro nás všechny byly rozzářené oči těch nejmenších.

Valšovický klub slaví 2. místo.
Valšovický klub rozšíří bohatou sbírku trofejí. Slaví 2. místo

Ráda bych poděkovala celému týmu, žákům i dětem za velmi zdařilou akci a přeji všem hezké a úspěšné dny.

Alena Paulovičová, MŠ Bělotín

V Horních Těšicích mají nové lavičky.
Krásné výhledy na Zámrsky, Hranice i Radhošť slibují lavičky v Horních Těšicích