Při prohlídce začátkem června byli spatřeni tři malí čápi, jak se tulí pod křídly čápice. Nyní při důkladné prohlídce bylo zjištěno, že brodečtí čápi mají letos čtyři malé čápy, kteří se mají čile k světu.

Je to velké překvapení i pro ornitology, protože za více než deset let se poprve vylíhli čtyři čápi. Vylíhnout se může mnoho čápů, ale čápi rodiče je nedokáží uživit. Je to asi takové překvapení, jako když se narodí ženě paterčata.

Je legrace pozorovat mladé čápy, kteří zrovna po jídle nespí. Mláďata se snaží cvičit křídly, aby mohla co nejdříve létat. Rodiče se o mladé čápy starají a stále jim nosí potravu, jak z pole, tak i z rybníků, kterých je v okolí dostatek.

Jakmile donesou potravu do hnízda, tak se každý čáp snaží co nejvíce urvat pro sebe. Nebude dlouho trvat a mladí čápi vzlétnou a potravu si budou hledat sami. Na rybnících v Majetíně, u Krčmaně, Dubu n Mor. a v okolí je jí naštěstí dostatek. 

 
Jan Teimer