Cílovými skupinami těchto služeb jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Jde především o rodiny s dětmi, a to rodiny jakýmkoliv způsobem ohrožené, selhávající či již v krizové situaci.

Díky nákupu nemovitosti a souvisejících pozemků, garáže a zahrady, které dohromady tvoří jeden funkční celek, může Charita Kojetín zahájit přípravy pro nutné opravy, rekonstrukce a přestavby. Tímto zmodernizováním prostor dojde k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě i ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Pořízením nemovitosti je tak vytvořen předpoklad pro další rozvoj Charity Kojetín a možné rozšíření cílových skupin.

Světlana Němčáková