Příroda sama nám tady dává najevo ten nejvhodnější postup k zachování této lokality pro příští generace. Zabydlelo se zde několik chráněných druhů zvěře, ptactva, obojživelníků i bezobratlých. Rostlinstvo a hmyz bych nechal posoudit odborníky. Jen pro informaci uvedu, na Malé laguně žije už přibližně 15 let bobr evropský, celoevropsky chráněná vydra říční, ledňáček a během roku se zde objevuje a hnízdí až 40 ptačích druhů. Poprvé zde vyvedl své mladé v počtu 10 ks morčák velký, původně severský druh. Bylo by vhodné spojit pod společnou ochranou Přírodní památku se sousední Malou lagunou a provést dokonalejší způsob označení s důvodem ochrany. Celá tato oblast byla v minulosti vyjmuta z honitby a proto není vhodné ponechat ji v užívání jiné zájmové skupině lovců. Pro tuto mimořádnou přírodní lokalitu je to nepochybně kontraproduktivní.

V poslední době se také objevují snahy části mládeže o pořádání pochybných partiček s alkoholem a v některých částech se zabydlují lidé, toulající se po republice, často zde tábořící, se všemi negativy které to s tím přináší.

 

Adin Vyhlídka, člen ČSOP