V MTH Hranice (největší) byly zastoupeny snad všechny profese: soustružník, frézař, brusič, mechanik, zámečník, kovář, klempíř, natěrač, stolař či truhlář, ale i hasič – snad jsem je vyjmenovala všechny. Hranický závod byl 4. závodem z osmi v republice, do které patřilo i Slovensko a tam byly další čtyři závody (Bratislava, Košice, Trnava a Vrútky) a každý vyráběl něco jiného: ten hranický vozíky PV a PVK, podvozky Rollad, PUŠL – pluh na úpravu štěrkového lože či prototyp kolejové sněhové frézy, ale ve velkém dělal přestavby vozů a mnohé další…

Dnes je závod jako ostatní taky rozštěpen, několik provozů ale funguje – i hala, která v době výstavby v r. 1982 nesla název dvoulodní a v současnosti spadá rovněž pod ČMŽO s.r.o. – elektronika a je opravdu ‚slavná‘ (skoro 3 roky se v ní opravovala Slovenská strela).

Příjezd slovenské strely ve čtvrtek 13. května 2021 do domácí Kopřivnice.
Strelo, vítej doma! Po dvou letech se do Kopřivnice vrátila jako znovuzrozená
Slovenská strela se z Přerovských strojíren vrátila po kolejích 19. června 2020 do hranických dílen společnosti Českomoravská železniční opravna v novém višňově červeném kabátě a se starozlatou korunkou na střeše.
VIDEO: Slovenská strela září. V novém laku se vrátila do Hranic

To jen úvodem: a letos 15. června by se dožil poslední ředitel PAN !! Zdeněk Líva – jak s nostalgií, ale také s velkou úctou říkáme, i když posledním bossem zdaleka nebyl, významného jubilea =100 let. Elegantní a s šarmem sobě vlastním, vždy upravený, celoročně opálený a taky – voněl ….

My, bývalí TH pracovníci se už několik let každoročně v hranické Monice scházíme a vzpomínáme časy minulé. Vloni ze setkání sešlo, zato letos bylo ve ‚velkém stylu‘ – v konečném počtu nás bylo 18 zvědavců (jeden řekl druhému) v Návštěvní místnosti (bývalá kancelář konstrukce) závodu, který každého z nás mnoho let živil a jen díky dnešnímu serióznímu a velmi rozumnému vedení jsme si jej mohli opravdu mimořádně zčásti projít a zavzpomínat.

Přidělený průvodce nás všechny ‚oblékl‘ do žluté ochranné vesty s logem současné fy (ČMŽO s.r.o. – elektronika) a vyrazili jsme. Jeden z nás zavzpomínal, že měl v OP jen dvě razítka: v r. 1966 vstupní a v r. 2009 výstupní, ale vychoval si nástupce, který v jeho práci úspěšně pokračuje. Jiný zase vzpomněl, že už jako 10tiletý chodil za otcem a znal proto všechny zaměstnance. Než jsme zkonfrontovali, co bylo kdysi a co je dnes, uběhlo 1,5 hodiny. Pak se všichni rozutekli (asi na oběd).

Nevoní, ale barvami to vynahradí.
FOTO: Pořiď si zahradu a budeš lapen aneb Skvosty jedné zahrady v Hranicích

Ale kdysi se v ten den, 15. června, v závodě – i slavilo – a ta která sekretářka šla nejdříve v doprovodu pana ředitele k jeho zelené Dacii, aby z ní vynesla úhledně upravené krabice s doma napečeným cukrovím a servírovala ke kávě každé partě či četě zástupců podřízených tak, jak si je pan Líva do své krásné modřínové ředitelny postupně zval.

A když závodu přebývaly koncem roku peníze, pan Líva je spravedlivě rozděloval mezi své zaměstnance – jeden rok dostali ti, další rok zase jiní. Nic na podnik nevracel, byť by za ušetřené peníze dostal tučné prémie. Tak takový byl náš pan Zdeněk Líva !!!

Hana Dostálová

 

Ekotým MŠ Klíček při Struhlovsko Hranice.
Ekotým MŠ Klíček při Struhlovsko v Hranicích nezahálí
Výstava k výročí 110 let hranického tenisu.
Tenis v Hranicích táhne. Zajděte omrknout tenisovou soupravu Jany Novotné