Projekt Full Steam ahead, Europe! je založen na moderní vzdělávací koncepci Steam. Název Steam je tvořen počátečními písmeny anglických slov Science (přírodní vědy), Technology (technika), Engineering (technologie), Art (umění) a Mathematics (matematika). Koncept využívá přirozené blízkosti uvedených oborů a snaží se o jejich propojení ve vzdělávání.

Hlavním cílem našeho projektu je seznámení žáků s vývojem technologických postupů, od těch tradičních používaných již při řemeslné výrobě až po ty nejmodernější založené na programování či 3D modelování.

Projekt probíhá již druhým rokem a po projektových setkáních krátkodobých vzdělávacích aktivit ve Španělsku a Finsku se hostitelem třetího setkání stala právě naše škola. Přivítali jsme tak 9 zahraničních učitelů a 18 žáků ze Španělska, Finska a Anglie. Na rozdíl od první dvojice setkání zaměřených na moderní technologie, blokové programování, 3D modelování a 3D tisk, bylo naše setkání zaměřeno mnohem tradičněji, na řemeslnou výrobu.

V realizovaných pracovních dílnách se všichni žáci i učitelé seznámili se základy košíkářství při pletení z pedigu, prošli si celým postupem pečení a zdobení perníků, přípravy modrotisku či výroby svíček. Mimo to si žáci každé ráno zahráli řadu her, při kterých šlo především o navazování kontaktu a rozvoj sociálních vztahů a jazykových dovedností.

Zahraniční učitelé představili našim dětem v krátkých vzdělávacích blocích svoji zemi prostřednictvím her, písniček či prezentací.

Jelikož jedním z klíčových témat projektových aktivit bylo a je i seznámení se s hmotným i nehmotným kulturním dědictvím UNESCO zapojených partnerských zemí, uskutečnili jsme i exkurzi do dílny a muzea modrotisku v Olešnici a navštívili Olomouc s jejím barokním sloupem Nejsvětější Trojice.

Celý týden byl dle hodnocení všech účastníků velmi zajímavý, hodně jim dal a odnesli si z něj spoustu krásných zážitků, na které budou rádi a dlouho vzpomínat. Velký dík patří všem učitelům, kteří všechny projektové činnosti a aktivity připravili a realizovali, žákům, kteří vypomáhali a především rodičům, kteří zahraniční žáky ve svých rodinách ubytovávali a pečlivě se o ně starali.

Dnes již máme za sebou i vánoční svátky a tak naši školu zdobí ručně tvořené pohledy a vánoční a novoroční přání od našich přátel ze všech partnerských škol, které jsme si vzájemně vyměnili. Teď již zbývá se jen těšit na další průběžné projektové aktivity a poslední společné setkání, které se uskuteční na jaře v severní Anglii.

Za kolektiv organizátorů Radomír Macháň, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko