Postřehy z barumky
Zlínská jubilejní Barum Czech Rallye univerzitního města Zlína nebyla pouze soutěžením o body. Velmi významným aktem se stal také nový nábor pro akci Daruj kostní dřeň jehož garancí jsou rallye fanoušci Zlína mající na svém kontě přes 3 551 zachraněných životů od roku 2015. Jejich počin vyzdvihli rovněž pořadatelé FIA. 

I Kobzáň by se radoval
Obec Liptál u Vsetína patří k historicky vzácným místům nejen na Valašsku. Uvedenou skutečnost potvrzují hosté z nejrůznějších míst Česka, stejně tak hosté z USA, Austrálie, Anglie a dalších zemí světa, mající možnost poznat uvedenou obec, zejména pak aktivitu jejich obyvatel.

Všichni obdivují nadšení a zapálení pro realizaci a zviditelnění folklorních tradic a obyčejů, jež založil Jan Kobzáň - akademický malíř, spisovatel, řezbář a zakladatel výrobního družstva Lipta zabývající se výrobou dřevěných hraček.

52. ročník Liptálských slavností, srpen 2021.52. ročník Liptálských slavností, srpen 2021.Zdroj: Allén Mirko Charlie Fordie

Snad největší motivací se stalo vytvoření folklorního souboru valašských písní a tanců, jež posléze velmi úspěšně reprezentoval Českou republiku ve světě. Často si s folklorním souborem Lipta Liptál zazpívala také Jarmila Šuláková, stejně tak sběratelský mistr textů hudby a zpěvu Zděnek Kašpar. Vše se stalo velmi silným magnetem pro mladou generaci, která v lidové tvořivosti velmi úspěšně pokračuje. 

Během třetího srpnového víkendu se odehrál již 52. ročník Liptálských slavností, do nichž byla úspěšně zakomponovaná i výstava ke 120. výročí akademického malíře, grafika a spisovatele Jana Kobzáně.

Letošní Liptálské slavnosti po kovidové pauze potvrdily, že zvítězila láska ke kultuře a touha pokračování v krásné věci. Spontánní potlesk si vysloužili tanečníci Lipta starší generace tančící společně s nastupující generací. Velmi mile překvapilo vystoupením písní a tanců FS Liptovský Mikuláš, jež se věnuje folkloru přes čtyřicet let. Vytleskávání i autogramiáda předních protagonistů byla odměnou za jejich úžasný výkon, o němž bych mohl dlouze hovořit. Pokud by mistr Jan Kobzáň zhlédl Liptálské slavnosti, určitě by s radostí i se slzami dojetí tleskal také.

Allén Mirko Charlie Fordie