Upletli jsme s kamarádem 14 metrů dlouhý tatar. Zajímavost je v tom, že je ze 13 vrbových proutků, je naplétaný, ozdobná ručka je ze 3, 4, 5 proutků. Nikde jsme nenašli, že by někdo takovou pomlázku upletl.

Na výrobu jsme spotřebovali asi 600 proutků a dělali jsme to asi 12 hodin včetně stříhání. Pomlázka vznikla na oslavu mého narozeného vnoučka Matěje Bezděka.

Takovou pomlázku jsme již upletli v roce 2009, měřila 11 m a 11cm. V roce 2010 jsme upletli 12 m a 34 cm.

Od té doby nebylo možné najít takové množství prutů, až letos kdy nám pomohli bobři, kteří okousali malé vrby a ty pak vyrašily.

Každý nám říkal, ať to dáme do Pelhřimova, do knihy rekordů, tak jsem ze srandy vyplnil formulář a oni nám to přiznali jako český rekord.

Rekordní naplétaná pomlázka byla registrovaná do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující expozici Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov, dne 21. dubna 2022.

Petr Těšický