K vidění byl také požární útok v podání mladých hasičů z Velké. Děti se mohly svést na koni, zastřílet si ze vzduchovky na terč, vyzkoušet stříkání vody na terč pomocí hasičské „džberovky“ a za odměnu si nechat namalovat něco pěkného na obličej nebo upravit vlásky. Letečtí modeláři z Hranic provedli ukázky letecké akrobacie se svými dálkově řízenými modely. Na závěr dobrovolní hasiči z Hranic připravili pěnu, kde se děti vyřídily. Jejich nadšení z pěny nebralo konce. Připraveno bylo také občerstvení.

Toto vydařené odpoledne se konalo díky grantu z Města Hranic a obětavosti organizátorů ze Sokola Velká a místních hasičů.

Autor
Miloš Krajíček
starosta tělocvičné jednoty Sokol Velká