Postavit altánek, který bude děti chránit před ostrým sluníčkem a náhlým deštěm, jej napadlo už před covidem. K realizaci ale došlo až o pár let později. „Děda Karel“, jak mu přezdívají místní děti, zasvětil dobu covidovou kreslení, měření, řezání, natírání a dalším přípravám na realizaci přístřešku. Když tedy na začátku roku 2023 předložil městu a místní části již rozpracovaný projekt, stačilo nápaditému sousedovi už jen trochu pomoci.

Rada města mu prostřednictvím paní Pavly Tvrdoňové vše schválila. Osadní výbor zase pomohl s oslovením firmy Presbeton v Drahotuších, která věnovala veškerou dlažbu, a slavíčského Presbetonu, jenž přispěl obrubníky za zvýhodněnou cenu. Sám pan Karel pak s několika ochotnými kamarády celou stavbu zrealizoval. Velké díky za pomoc tedy patří i Tomáši Válkovi, Pavlu Šmidlovi, Bohumilu Thielovi a také firmě Dlažby R. Kořistka, která vypomohla s pokládkou dlažby. Nesmíme zapomenout ani na pana Kubáče, který pravidelně seče trávu v okolí dětských prvků. Celé dětské hřiště u nádraží je v zeleni a i díky jeho pravidelné údržbě je moc pěkné.

Třetí červnovou neděli tak pan Thiel, zástupci města a osadního výboru, ale i děti s rodiči přestřihli stuhu a „rozbalili“ si dodatečný dárek ke Dni dětí. Akce byla doplněna o program, který si připravili někteří z místních. Zpívalo se, přednášely se básničky, hrály se hry a jedlo se, co kdo přichystal. Celé okolí ožilo smíchem. Všem přejeme, ať si krásné dětské hřiště i s novým altánkem užívají a městu Hranice, aby se třeba našli i další podobní nadšenci, jako je pan Thiel.

Za OV Drahotuše a vděčné sousedy
J. Krejčiříková a J. Kubáčová