Maminka je moje kráska
maminka je klid a láska.
Když se na mě usměje,
hned na světě krásně je.
Je to poklad, který mám,
nejcennější, jaký znám.

Takové pěkné básně o maminkách přednášely děti z naší vesnice Horní Těšice. Kulturní výbor pozval všechny ženy, maminky a babičky na oslavu Dne matek na 8. května do kulturního domu.

Okrskové základní kolo v požárním sportu v Horních Těšicích.
Dobráci Horních Těšic, Zámrsk, Skaličky a Ústí se utkali v soutěži. Kdo vyhrál?

Letos poprvé se nevítali noví občánci obce, protože se u nás nenarodilo žádné miminko, uvedl hned na počátku proslovu starosta obce, pan Petr Čech.

Všechny přítomné přivítal a poděkoval maminkám, že daly rodinám to nejcennější a to jsou děti. Poděkoval za péči, starostlivost a trpělivost při jejich výchově.

Poté jsme si připili na zdraví a na nás , na matky. A to už děti obsluhovaly nás maminky. A jak to těm dětem slušelo dělat servírky a jak byly šikovné. nikdo nic nevysypal ani nerozbil. Dospěláci roznášeli kávu a děti zákusky a pak obložené chlebíčky.

VIII. samostatná klubová výstava Slovenský kopov.
Slovenský kopov vládl školnímu polesí

Rychle se pak seřadily, aby mohly přednést svoji básničku. Jedna byla krásnější, jak druhá. Bára, Adam, Terezka, Beátka, Mařenka, Lucinka, Tonička, Klarinka, Štěpa a Janička přednášeli básničky s nadšením, procítěně a s láskou. Mařenka, Janička a Toník společně zazpívali, a také Klarinka a Lucinka si zapěly duet. Janička zahrála na akordeon a Toník na zobcovou flétnu.

Gró celé oslavy bylo ztvárnění písničky Když jsem já sloužil. To nemělo chybu. Děti měly vše naučené, na jevišti se pohybovaly jako opravdoví herci, každé vysloužené zvířátko mělo svoji typickou čepičku.

Koncert Armády ČR ve středu 11. května 2022 v Hranicích.
75 hudebníků a pěvecké hvězdy. Jeden z nejlepších orchestrů zahrál v Hranicích

Takže všem dětem a členkám kulturní komise udělujeme nejvyšší známku za kulturní nedělního odpoledne a obecnímu úřadu za pozvání. Domů jsme si odnášeli kromě krásného kulturního zážitku živou květinu a květinu ze dřeva.

Milena Rušarová, Horní Těšice

#clanek|6670593#

#clanek|6663043#