S dětmi jsme se proměnili v malé mravenečky, kteří plnili nelehké úkoly. Na organizaci této akce, se podíleli pedagogové ve společné spolupráci MŠ a ZŠ. Zahradu jsme zahájili mravenčím tanečkem, na píseň Na mravenčí pasece.

Pro děti bylo nachystáno deset stanovišť, kde plnily různé úkoly. Na každém stanovišti byly dvě paní učitelky, které dohlížely na správnost plnění úkolů.

Jednotlivé stanoviště byly zvoleny tak, aby se děti zdokonalovaly v různých činnostech -pohybové, matematické, dějová posloupnost, třídění barev, atd..

Každé dítě mělo silonový provázek, na který navlékalo barevný korálek daného stanoviště. K dosažení plného počtu muselo mít na svém provázku osm různě barevných korálku.

Deváté a desáté stanoviště bylo místo, kde děti dostaly za svou šikovnost malou odměnu a špekáček, který si mohly opéct společně s rodiči.

Pro všechny organizátory bylo velkým překvapením, kolik rodičů a dětí se na naší podzimní zahradě sešlo. Po celou dobu jsme měli hezké počasí, které nám dovolilo dlouho soutěžit a bavit se. Po celou akci panovala dobrá nálada, se kterou jsme se i rozloučili.

Všem účastníkům, moc děkujeme za společně strávené chvíle a také velké poděkování patří všem organizátorům.

Renata Máchová