Čtyřlístci se společně domluvili, že při této příležitosti nevysadí pouze jeden strom, jak bývalo zvykem, ale založí si hned celý čtyřlístkový lesík!

Vydali jsme se tedy do soukromého lesa u obce Podhoří, kde děti vyzbrojené motyčkami samy vykopaly jámy a vysadily, samozřejmě pod dohledem zkušeného lesníka, smíšený lesík z jedliček, dubů a modřínů.

A jelikož celý školní rok bude v naší mateřské škole věnován tématu "STROMY", nezůstalo jen u tohoto počinu.

Podzim na Prostějovsku.
Pastva pro oči aneb Když podzim čaruje. Jak vypadá podzim na Hranicku?

Děti měly také možnost zhlédnout kácení suchého stromu motorovou pilou a následné vytahování již odvětveného kmenu traktorem. V místní dřevozpracující firmě pozorovaly zpracovávání surového dřeva.

To bylo na pásové pile rozřezáno na desky a trámky. Na zkracovací pile se desky krátily na potřebnou délku a dále se z nich vyráběly dřevěné palety.

Děti si prohlédly vysokozdvižný vozík a vyzkoušely si, jak snadno se s jeho pomocí zvedne hromada těžkých palet. Dozvěděly se také, že abychom mohli lesu dřevo brát, je třeba se o něj i dobře starat!

Bramboriáda v Býškovicích 2021.
Podzim jak se patří. Býškovice ožily Bramboriádou

Dostaly za úkol vysbírat v lesíku odpadky a jelikož se pyšníme titulem Ekoškola, dovedly je také správně roztřídit.

Po svačince, která na pasece prozářené sluníčkem malým návštěvníkům lesa obzvlášť chutnala, se tito rozhodli dopřát nějakou tu dobrotu i lesním zvířátkům.

Do krmelce jim naložili voňavé seno a nasypali vlastnoručně nasbírané kaštany. Poté si poslechli příběh o lesních skřítcích a našli ukrytý poklad, kterým je skřítek Lesnínek obdaroval za jejich pomoc přírodě.

Studenti hranické lesárny zúčastnili akce Sázení stromu pro Světlušku.
Studenti hranické lesárny jednou aktivitou pomáhají dvakrát

Oslavu Dne stromů jsme si všichni hezky užili! Krásný slunečný den strávený na čerstvém vzduchu byl velmi příjemný.

Zaslouženou odměnou za naši píli nám byl dobrý pocit, že jsme dokázali vlastními silami vysázet, byť jen maličký, ale přece jen LES! Les, kterého si budeme všichni vážit a budeme jej chránit!

Monika Váňová

Šromoťáci soutěžili v Kelči.
Šromoťáci soutěžili v Kelči, na čerstvém vzduchu u rybníku

Vítání dětí v Radíkově 2021.

V Radíkově přivítali nové občánky