A tak, zatímco se jinde v naší zemi kladly věnce a protestovalo v našem záhumení přibylo 50 převážně ovocných stromků.

Společně prožité dopoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků a teplým čajem. Poděkováním všem byla malá sladkost z rukou pana starosty

Čtenáři vysbírali přes 3 000 mobilů, nejlepší byly knihovny v Olomouci, Lipníku nad Bečvou, Lošticích a Jindřichově.
Zlatá knihovna v Lipníku nad Bečvou a Jindřichově děkuje svým čtenářům

Stromy obci věnovala Nadace ČEZ.

Děkujeme.

Ilona Tenglerová

Výstava betlémů a vánočních tradic 2021, Galerie M+M, Hranice.
Vánočně naladěná Galerie M+M v Hranicích láká na výstavu betlémů celé rodiny

Zbořilův betlém na výstavě Vánoce na zámku v prostorách Muzea Komenského v Přerově.

Kalendář adventních akcí: Vánoce ve zvonařství nebo na zámku, koncerty i pohádka