Soutěž byla rozdělena do šesti kategorií a vybíralo se celkem z jednoho tisíce obrázků. Je až neuvěřitelné, že zrovna dvě děti ze školky Šromotova pastelka obsadily nejvyšší příčky. Jmenovitě Zdeneček Bartoš se umístil na třetím místě a Pavlíček Šváček na druhém místě v kategorii Děti do 5

let. Děti si na pódiu přebíraly ceny od moderátora akce Vladimíra Hrona, akademického malíře Kristiana Kodeta, izraelského velvyslance Daniela Merona, prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého a náměstkyně MPSV ČR Zuzany Jentschke Stöcklové.

Samotná realizace malování obrázků proběhla již v červnu 2019. Ale čekání na vyhlášení výsledků se vyplatilo. Do soutěže jsme se letos zapojili poprvé a zrovna se jednalo o jubilejní desátý ročník ve spolupráci s izraelským velvyslanectvím. Patronkou celé soutěže je Veronika Žilková, která stojí za zrozením soutěžní kategorie Děti žijící v Izraeli.

Slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen proběhlo 7. října v nádherných historických prostorách pražských Emauz. Naše děti dostaly hodnotné ceny a navíc jejich obrázky budou putovat po republice a po světě. Nejprve budou vítězné práce k vidění ve foajé MPSV ČR a mimo jiné také v české škole v Tel Avivu. Zdeneček nakreslil obrázek s názvem S babičkou ve vláčku a Pavlíček obrázek s názvem S dědečkem hraji tenis. Bylo velice milé, že kromě rodičů a sourozenců dětí, se vyhlášení soutěže zúčastnili také prarodiče, které děti ztvárnily.

Tímto bych chtěla velice poděkovat rodině Zdenečka Bartoše, Pavlíčka Šváčka a také Janě Černé, zástupkyni vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy Města Hranice, za ohromnou podporu a společně prožitý den v Praze.

Martina Polláková, vedoucí učitelka, MŠ Šromotova pastelka Hranice