Po přivítání rodičů, jejich dětí a rodinných příslušníků Petrou Dostálovou následovalo krátké kulturní vystoupení, které připravila Jitka Šrámková s místními děvčaty.

Slavnostního vítání se následně ujal starosta obce Pavel Hlavička. Po představení jednotlivých občánků a jejich rodičů starosta přednesl krátký proslov.

Vítání občánků 2023 v Ústí.
V Ústí vítali občánky a slavili svátek maminek. Podívejte se

Na závěr se všichni rodiče podepsali do obecní kroniky, maminky obdržely kytici a pro děti peněžní a věcný dárek. Slavnostní akt byl ukončen opět hudebním vystoupením dětí a fotografováním nových občánků s rodiči.

Do svazku obce Býškovice byli přivítání tito noví občánci: Denis Macháček, Tobiáš Šinka, Matyáš Greš, Alžběta Ordáňová, Lukáš Klvaňa, Nikol Jakubcová, Antonín Kulička, Ester Dresnerová, Martin Perutka.

Všem, kteří se podíleli na přípravě slavnostní akce patří velké poděkování.

Jiřina Vinklárková 

Instalatéři SPŠ Hranice.
Instalatéři Střední průmyslové školy Hranice ovládli mezinárodní soutěž
Pohádkové otevření zámecké sezony s cyklovýlety po okolí v Hustopečích nad Bečvou.
Bob a Bobek i Shrek: Pohádkové otevření zámecké sezony v Hustopečích nad Bečvou