Začalo to už na podzim roku 1929 po ohni u Bočánů na čísle 15. Nakonec se chlapi sešli zase v hospodě u Jakešů a dohodli se, že založí hasiče v obci.

Opravdu a vážně to bylo až 15. března 1930, kdy napsali žádost na zemské zřízení do Brna. Podle žádosti ta dorazila do Brna 20. března.

Již 21. března žádost byla projednána a 31. března obdržel schválenou žádost starosta, bratr pan Hluštík. Kde bylo stanoveno: „Zemský úřad v Brně „ schválil svým čj. 10804/30/V-13 vznik a zřízení nepolitického spolku s názvem: „ Sbor dobrovolných hasičů (SDH) se sídlem ve Slavíči.“

Při svém vzniku sbor čítal 43 členů. Do vínku si pořídil 2 berlovky, 2 háky na stržení krytiny, 2 tlumivky na hšení trávních porostů a nějakou tu putnu na vodu.

Výzbroj a hasební nářadí měl sbor uložené ve stodole domu čísla 6. (u Josefa Vašinky).

V roce 1935 daroval na stavbu hasičské zbrojnice pozemek Miloslav Jakeš. Zbrojnice byla postavena v letech 1935-36 a hasební nářadí bylo přestěhováno do zbrojnice.

V tu dobu už sbor vlastnil ruční koňskou stříkačku. Roku 1954, kdy sbor zakoupil stříkačku motorovou pod označením „E“. V to byla stříkačka přívěsná PPS-8.

V roce 1958 pořídili Tatrou 805 valníkem. V roce 1971 znovu obměna za motorovou stříkačku PPS 12. Ta sloužila až do povodní roku 1997, kde byla poničena při technických zásazích na povodních v roce 1997.

Prováděly se na ní udržovací opravy, ale v roce 1999 byl nám zřizovatel MěÚř. Hranice, pořízen nový agregát PS-12. Ten slouží dodnes.

Tatra 805 nám sloužila do roku 2005, kdy již neprošla technickou prohlídkou byla vyřázena z provozu.

Od roku 2005 byla jednotka a výzbroj dopravována k soutěžím, cvičením a případnému zásahu osobními soukromými vozidly a na přívěsných vozících, zpravidla k tomu sloužilo vozidlo Škoda 120L a vozík br. Petra Machance.

Na konci roku 2007 byl hasičům zřizovatelem Městským úřadem Hranice zakoupen nový přívěsný vozík. A v roce 2009 v červenci předáno po opravě vozidlo typu „Ford Tranzit“ s tažným zařízením.

Hasiči ze Slavíče za 90 let, zasahovali u 56 požárů, dále zasahovali u povodní, kdy řeka Bečva vystoupala mimo břehy a ohrožovala chaty v katastru a osadu Hráza v letech 1956, 63,71, 79, 2000, 10, 12, 17 a 2020.

Hasiči v obci konali společenské zábavy, plesy a vodění medvěda do roku 1988, kdy se začala opravovat sokolovna.

V současné době se věnujeme zahájení a ukončení letních prázdnin, posezením u čarodějnic, oslavám 17. listopadu, mikulášským radovánkám a zpívání u stromečku.

To bylo k činnosti v uplynulém období. Dnes má sbor 35 členů z toho je 9 žen. Na základě vybavení od zřizovatele jsme zapojení do Integrovaného záchranného systému. Kde máme postavenou jednotku JPO V, ve které je vyškoleno a vycvičeno 9 hasičů.

A účastníme se všech školení, cvičení a požárních zásahů, technických zásahů dle centrálních pokynů vyhlašovaných IZS.

Věřím, že i další generace v obci se budou věnovat této dobrovolné prospěšné činnosti. Dovoluji si jim popřát hodně úspěšných zásahů, vždy, aby se domů na základnu vraceli ve zdraví a pohodě.

Nic méně musíme poděkovat hlavně jejím příbuzným, manželkám, přítelkyním a celému rodinnému zázemí, že je v této činnosti podporují. Protože žádná tato činnost v dobrovolných spolcích se nedá dělat bez dobrého zázemí.

Blahoslav Machanec,
starosta sboru