Prošli jsme disciplínami jako je střelba, lano, při probíháni trati se nesměly minout razítka, uzly, topografie a zdravověda.

Hlídka A se umístila na 8. místě a B na 20. místě. Na jaře začala druhá část hry Plamen. Atletická část probíhala v sobotu 22. května v Hranicích.

Děti se zúčastnily všech čtyř disciplín jako je štafeta CTIF (1. místo), požární útok CTIF (2. místo), štafeta dvojic (5. místo) a štafeta 4x60 (7. místo). Druhý den v neděli probíhaly v Soběchlebích útoky děti, kde naši hasiči ovládli 6. místo.

Z dlouhého maratonu soutěži a nekonečných tréninku jsme obsadili celkové krásné 2. místo a tím jsme si zajistili postup na Krajské kolo. Tímto bychom chtěli poděkovat našim vedoucím, že to s námi vydrželi.

Elena Dostálová, Nikol Škrobánková,
Štěpánka Růžičková, starší žáci z Paršovic