Zámeček neboli důstojnický pavilon stojící od poloviny devatenátého století naproti louckému kostelu Panny Marie a svatého Václava by se dobře vyjímal na kterémkoliv znojemském náměstí, kde by se o něm jistě mluvilo jako o jednom z městských paláců.

V Louce vedle monumentálního torza kláštera působí jedna z nejmladších budov areálu téměř skromným dojmem.

I v lednu práce na hradě Lukov pokračují.
Hrad Lukov prochází změnami i v zimě

Své označení získal proto, že když vznikl, sloužil už bývalý klášter vojsku a zrovna se tam na nějaký čas usídlila významná vojenská škola starého mocnářství, ženijní akademie.

Ta se ale nakonec zase odstěhovala, čas elegantních důstojníků minul také. Louku pak využívala armáda socialistická a poté celý rozlehlý areál osiřel.

Za uplynulá léta koloalo více představ a záměrů o jeho budoucím využití, žádnou však zatím nikdo nedokázal proměnit ve skutečnost.

Opuštěné domy i po letech vyprávějí příběhy svých obyvatel.
Zakleté v čase, napospas osudu. Opuštěné domy i po letech vyprávějí příběhy
Kryt Denis tvoří téměř jeden kilometr navzájem kolmých chodeb ražených ve skalním masivu petrovského kopce.
Nahlédněte do protiatomového krytu Denis pod Petrovem. Má i několik studní
Lovecký zámek je díky kůrové fasádě unikátní v Evropě.
URBEX: Lovecký zámek je díky fasádě z dubové kůry unikátní v celé Evropě