Kvůli koronavirové pandemii a nucenému odkládání mělo setkání téměř dvouleté zpoždění, a o to více se na něj tedy všichni účastníci těšili a byli moc rádi, že se po online setkávání a poznávání ve virtuálním prostoru mohli setkat konečně "naživo".

Partnery vzdělávacího projektu s názvem „Bon appétit, Europe!“ jsou kromě ZŠ a MŠ Struhlovsko školy ze španělského Gijónu, chorvatského Zagrebu a portugalského Póvoa de Varzim.

Cílem projektu, jak už ostatně sám název napovídá, je poznávání gastronomie jako významné součásti evropského kulturního dědictví a jejího zpřístupnění všem prostřednictvím digitálního obsahu, překonávajícího všechny existující sociální, kulturní a fyzické bariéry.

Práce na projektu vede nejen k poznávání, ale především k rozvoji a k používání odlišných vzdělávacích i pracovních strategií jako párová a týmová práce či kooperativní učení, ale i rozvoji sociálních dovedností, využívání ICT a vhodných aplikací pro společnou práci a tvorbu projektových výstupů, hodnocení i evaluaci.

Prostřednictvím výměnných pobytů a ubytování žáků v hostitelských rodinách dochází navíc k přímému poznávání kulturních a společenských odlišností a tradic, při návštěvách historických a kulturních památek k rozšiřování povědomí a znalostí o dědictví vlastního i dědictví jiných národů.

Během setkání si účastníci užili řady stmelovacích aktivit, workshopů a vzdělávacích výletů zaměřených na dosažení cílů projektu. Navštívili farmu Doubravský dvůr, kde mohli nahlédnout pod pokličku jejího každodenního chodu a seznámit se s procesem výroby mléčných výrobků a sýrů.

Dokonce se do výroby i sami zapojili. Každý si vyzkoušel z hroudy sýra ušoulat vlastní nitě, ze kterých se pletou korbáčiky, a které po ochucení ve slaném nálevu také s chutí ochutnal.

Jednou ze součástí projektových aktivit je i poznávání památek zařazených na seznamu světového dědictví UNESCO. A tak nemohla chybět návštěva Olomouce se sloupem Nejsvětější Trojice.

Při všech aktivitách pracovali účastníci v mezinárodních skupinách, a kromě toho, že se stále víc a víc poznávali, zlepšovali také jazykové dovednosti, manuální schopnosti, zdokonalovali spolupráci v týmu, učili se používat aplikace pro kooperativní práci, rozvíjeli znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi a hlavně a především se dobře bavili.

Jelikož se setkání uskutečnilo v čase předvelikonočním, byla i většina pracovních dílen zaměřena na velikonoční tradice.

Pekli a zdobili se velikonoční beránci, perníčky, zdobily se kraslice, vyráběli se keramičtí zajíčci, pletly košíčky z pedigu.

Loučení po týdnu společného soužití bylo pro všechny velmi dojemné a nechyběly ani slzy. Erasmácký týden sice skončil, ale navázaná kamarádství trvají nadále.

Poděkování patří všem kolegům, kteří se na organizaci aktivit a výletů podíleli, ale také rodičům, kteří se na týden zahraničních dětí ujali a pečovali o ně jako o vlastní. Byl to krásný týden, na který budou všichni rádi a dlouho vzpomínat.

Za tým organizátorů Radomír Macháň