Na tento den jsme se již těšili, protože předchozí letité zkušenosti s aktivitami ve spolupráci s lesnickou školou byly vždy vynikající.

Jelikož je naše MŠ od arboreta dost vzdálená, vydali jsme se na cestu hned po ranní svačině. Děti šlapaly jako správní turisté a tak jsme do lesnické školy dorazili už po 35 minutách chůze.

Tam nás přivítal Marek Šuba a paní profesorka Jaroslava Ryšková se studenty a studentkami. Děti se ve dvou menších skupinách pod vedením studentů vydaly na průzkum arboreta – sbírky dřevin.

Projekt s krokoměry Garmin na škole ZŠ 1. máje Hranice.
Projekt s krokoměry Garmin na škole ZŠ 1. máje Hranice zabral, žáci se vyšvihli

Prostřednictvím výborně zvolených her a aktivit se děti seznamovaly s životem v prostředí lesa a vyzkoušely si, co všechno musí dělat lesníci: řezat dřevo pilkou, sekat sekyrou, tahat klády… zahrály si na koníky, pomáhající lesníkům v nepřístupném terénu lesa, na včelky sbírající pyl, pozorovaly kachny s mladými kachňátky na rybníčku, učily se, jak poznávat stromy podle jehličí a větví, a zjistily, jak vypadá žalud a semenáček.

Děti ze třídy Sluníček MŠ Pohádka navštívili arboretum.Děti ze třídy Sluníček MŠ Pohádka navštívili arboretum.Zdroj: Eva Serafinová

Všechny děti si vyrobily z vlastnoručně uříznuté kulatiny medaili na krk.

Po bohatém programu jsme se ale museli rozloučit a vydat se na cestu zpět do školky. Děti si odnesly mnoho zážitků a nových poznatků. Ještě celý další páteční den na návštěvu arboreta vzpomínaly a vyprávěly o tom, co je bavilo a co se jim nejvíce líbilo.

Výstava prací studentů Gymnázia Hranice.
Gymnázium v Hranicích slaví 150 let. Křídlo zámku zdobí práce studentů

Chceme velmi poděkovat paní Ryškové a panu Šubovi i všem čtyřem studentům za přípravu a čas, po který se nám věnovali, a za nádherné dopoledne u nich strávené.

Těšíme se na další aktivity a spolupráci.

Lesu zdar!

Eva Serafinová,
za třídu Sluníčka MŠ Pohádka z Hromůvky

Procházka nočním lesem v arboretu SLŠ Hranice.
Noční les v arboretu v Hranicích ožil díky kroužku lesní pedagogiky