Založen byl v roce 1754 Františkem hrabětem ze Žerotína. Je chráněn jako kulturní památka a jde o farní kostel farnosti Velké Karlovice.