Zatímco severní část kláštera byla vybudovaná ještě v duchu italského manýrismu, budova prelatury je již vrcholně barokní. Monumentální průčelí prelatury zdobí plastický architektonický dekor a portál se sloupy a balkónem. V patře prelatury se nachází slavnostní sál. Na jeho vnitřní výzdobě se podílel mimo jiné i přední rakouský malíř Paul Troger. Roku 1731 zde namaloval monumentální nástropní fresku na téma Zázračné nasycení. Fresku obklopuje malba iluzivní architektury od Antonia Tassiho. Neméně významná je také štuková a malířská výzdoba klenby klášterní knihovny. Spolupracovali na ní na počátku 18. století italský malíř Innocenzo Monti a sochař Baltassare Fontana.

V historickém objektu Klášterního Hradiska se nachází Vojenská nemocnice Olomouc. Národní kulturní památka Klášterní Hradisko je – mimo městskou památkovou rezervaci Olomouc – nejvýznamnější kulturní památkou Olomoucka. Původní klášter, dal vybudovat k poctě svatého Štěpána v roce 1077 moravský kníže Ota I. Sličný s manželkou Eufemií.

Obrovskou zátěž prodělala nemocnice v průběhu I. světové války. Během ní a krátce po válce bylo zde a v dalších jejích třiceti filiálkách ošetřeno téměř tři čtvrtě milionu nemocných a raněných. Dramaticky prožila nemocnice vyhlášení samostatné československé republiky. Personál se rozdělil na dva tábory. Německá část chtěla zničit nemocniční zařízení, čemuž česká strana úspěšně zabránila. Již 6. listopadu se funkce ujal nový velitel, vrchní štábní lékař I. třídy MUDr. Josef Blažek, a v nemocnici se začalo úřadovat česky.

Zdroj: vnol.cz, https://tourism.olomouc.eu/