Monumentální hradní architektura Helfštýna se tyčí nad údolím Moravské brány. Celý komplex tvoří řada staveb užitkových i fortifikačních.

V současné době jsou na hradě zpřístupněna (momentálně je hrad uzavřený, pozn. redakce) čtyři nádvoří, má pětici bran, množství bašt, věží a rozsáhlý systém vnitřního i vnějšího opevnění.

Svojí rozlohou patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě.

Z historie hradu

Rozsáhlá zřícenina hradu Helfštýna, vévodící celému údolí Moravské brány, podněcovala už na konci 18. století romantizující historiky k falešným úvahám o původu hradu v daleké minulosti.

Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy. Friduš z Linavy, jak uvádí s odstupem času záznam v moravských deskách zemských z roku 1349, se zmocnil (snad za bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. roku 1278) v tomto kraji části majetku pánů z Drahotuš a vybudoval na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, chráněné strmými svahy, malý hrad s oválným půdorysem.

Hrad vznikl na ploše dlouhé přibližně 50 m a široké 30 m a byl už tehdy opevněn silnou hradební zdí, doplněnou na jihu mohutnou okrouhlou věží. Na severní straně byl umístěn prostý hradní palác, který měl mimo sklepy ještě dvě podlaží. Celý areál hradu byl obehnán širokým parkánem, za nímž byl vyhlouben ochranný příkop.

Panovnické rody na Helfštýně

  • Páni z Linavy 1306 - 1312
  • Páni z Kravař 1312 - 1434
  • Páni z Messenpecku 1434 - 1437
  • Páni ze Sovince 1437 - 1467
  • Páni Kostkové z Postupic 1467 - 1475
  • Páni z Pernštejna 1475 - 1554
  • Páni z Ludanic 1554 - 1580
  • Páni z Rožmberka 1580 - 1593
  • Páni Bruntálští z Vrbna 1593 – 1621
  • Páni z Dietrichsteinu 1622 - 1698

Zdroj: helfstyn.cz