V kategorii nejstarších žáků 3. a 4. ročníku gymnázia soutěžilo celkem 10 studentů. Nejúspěšnější byla Tereza Zápotocká se 156 body, druhé místo obsadil Lukáš Brezniak se 155 body a třetí Lukáš Zeman se 116 body.

V kategorii Junior, což jsou žáci 1. a 2. ročníku střední školy, soutěžilo 43 studentů. První místo obsadil Daniel Kopáčik se 159 body, za ním se umístil Ondřej Kuchař se 155 body a na třetí příčku dosáhl Ondřej Burianec se 147 body.

Soutěžící této kategorie byli rozděleni na dvě poloviny a je třeba podotknout, že první skupina byla velmi znevýhodněna, neboť server Bobříka byl v danou chvíli přetížený, reagoval velmi pomalu a soutěžící nestihli uložit všechny své odpovědi.

0. ročník dobročinně-turistické akce Dotur 2021.
Dotur 2021 aneb Kde peníze v Hranicích pomáhají…

Organizátoři se všem omluvili, snažili se ihned posílit kapacitu serverů, přesto nebyl zásah dost rychlý, což postihlo část soutěžících. Nedá se nic dělat. Organizátoři se na příští rok jistě lépe připraví.

Poslední kategorií jsou Kadeti. Tedy žáci 8. a 9. tříd. Na naší škole se této soutěže zúčastnili žáci V1. A a V2.A, a to v počtu 44 žáků.

Na prvních dvou místech se se stejným počtem bodů umístili Markéta Jašíková a Antonín Krčmář ze třídy V2.A se 192 body ze třídy.

Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930 navrhl architekt Ludwig Miese van der Rohe. Je zapsaná na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Tajemství Skleněného pokoje. Slavná brněnská vila Tugendhatových bere dech

O příčku třetí a čtvrtou se dělí Jakub Konečný a Anna Margarito se 180 body. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Těšíme se na další kolo Bobříka informatiky. Speciální ústřední kolo, které se organizuje pouze pro kategorii Senior, se uskuteční na naší škole již 3. února 2022.

Dagmar Kolářová

Sníh na Pustevnách.
OBRAZEM: Už to zase začíná. Sníh na Pustevnách zvěstuje začátek zimní sezony