Páteční „ slavení“ začalo Dnem otevřených dveří v budově školy ve 14 hodin.

Nejen bývalí absolventi, kolegové a zaměstnanci, ale i hranická veřejnost měli možnost zhlédnout všechny učebny, ve kterých byla historie školy prezentována staršími pomůckami, učebnicemi, fotografiemi a také tably.

Nechyběla však ani moderní technika, která zprostředkovala aktivity současných studentů.

Michaela Hynčicová, Petr Cvešper, Adam Melichar, Lucie Dreiseitlová, David Holinek, Libor Hynčica, Jakub Sirbu, Štěpán Kelar, Radim Navrátil, Libor Přikryl.
Radíkovští muži se stali mistry VCPR OSH Přerov pro rok 2021!

Hned při vstupu do školy byli návštěvníci přivítáni stylovými perníčky vytvořenými Monikou Vlčkovou a Lenkou Onderovou právě k této významné příležitosti.

K dispozici byl zde také Almanach, v němž je prezentována činnost naší školy v létech 2007 – 2021, a kalendář, ve kterém mohou po celý příští rok obdivovat výtvarné schopnosti našich šikovných studentů.

Tým učitelů IVT vyrobil na tiskárně D3 pro návštěvníky klíčenky s logem školy a číslovkou 150. I o tento upomínkový předmět byl mezi přítomnými velký zájem.

A pro vzpomínku na tuto příležitost se mohli návštěvníci zapsat do pamětní knihy.

Šplhoun 2021 v Hranicích.
Šplhoun 2021 v Hranicích prověřil sílu a dovednost soutěžících

Díky tomu jsme zjistili, že zavzpomínat na studentská léta přišli i absolventi, kteří zkoušku dospělosti složili v roce 1953, což je velmi obdivuhodné, protože již nebydlí v Hranicích, ale pro tuto vzácnou příležitost vážili cestu až z Čech.

Aby návštěvníci v areálu školy nebloudili, vzali zavděk dvojicemi studentů, které se jim při prohlídce věnovaly a které jim poskytly požadované informace.

Pro bývalé zaměstnance školy bylo připraveno v nově vybudované sborovně posezení s drobným občerstvením, při kterém jsme společně zavzpomínali na léta uplynulá.

Nezapomněli jsme ani na ostatní návštěvníky, i ti měli možnost si během celého odpoledne zakoupit drobné občerstvení připravené restaurací Loděnice.

Ke slavnostní atmosféře celé akce přispělo vystoupení Hranického dětského pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Petry Šeinerové.

Tým učitelů tělesné výchovy připravil v naší moderní tělocvičně pro aktivní absolventy turnaj ve volejbale. Zúčastnilo se ho 6 týmů. Nejvíce se dařilo týmu ve složení: K. Drozdová, K. Velešíková, Z. Kuchařová, M. Pecníková, B. Straková a K. Lysáková.

Vyhlášením výsledků turnaje byla tato zdařilá akce, jíž se zúčastnilo cca 400 návštěvníků, ve 20 hodin ukončena.

Školka Šromotova pastelka na výletě v ZOO Lešná.
Školka Šromotova pastelka zažila výuku u slůněte v ZOO Lešná

Nemenší zájem byl i o sobotní „slavení“, které se opět v prostorách školy neslo v podobném duchu jako páteční oslavy, o čemž svědčí cca 150 návštěvníků, kteří mezi 9. a 12. hodinou zavítali do budovy gymnázia. Mezi hosty byl i absolvent gymnázia žijící v Kanadě.

Odpoledne se dění přesunulo do prostor Divadla Stará střelnice. První blok vystoupení pod názvem Akademie ke 150. výročí založení Gymnázia Hranice proběhl od 14 do 16 hodin.

Úvodní slovo patřilo novému řediteli gymnázia Vladimíru Slezákovi, a jeho zástupci Ivo Macháčkovi a představitelům Olomouckého kraje – Aleši Jakubcovi a Miroslavu Gajdůškovi.

Gymnázium Hranice slavilo 150 let.Gymnázium Hranice slavilo 150 let.Zdroj: Lenka KopřivováV programu se představila Vokalamita, Hudecká muzika Franty Kopeckého, (Ex)HDPS – bývalý hranický dětský pěvecký sbor.

V Gymplpárty o sobě něco prozradili pánové Josef Maršálek, Jiří Kvita a Ondřej Kozlovský, kteří jsou špičkami ve svém oboru. Velký potlesk sklidil Petr Uram za své vystoupení v duchu slam poetry. Všichni hosté jsou absolventy hranického gymnázia.

Nezklamali ani současní studenti, ti zatančili na hity z filmu Pomáda a předvedli několik vtipných scének. Program zakončil „Gymplsong“, který zazpívali spolu učitelé a studenti gymnázia.

Večerní představení začalo studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Ke studentskému sboru se přidalo také obecenstvo.

Úvodní slovo patřilo nejen představitelům školy, ale i zástupcům města Hranice, starostovi panu Jiřímu Kudláčkovi a 1. místostarostovi Vladimíru Juračkovi.

Program zahájila svým vystoupením zpěvačka a kytaristka hudební skupiny November 2nd Saša Langošová. Gymplpárty večer doplnil Jakub Zavřel. Obdiv publika získal opět Petr Uram.

Gymnázium Hranice slavilo 150 let.Gymnázium Hranice slavilo 150 let.Zdroj: Lenka KopřivováKromě tance a scének se v tomto bloku představila v gymHRANÍce i hudební skupina současných studentů, a to jak se světovými hity, tak s vlastní tvorbou.

Celá Akademie byla opět zakončena společným „Gymplsongem“. Večerní představení začínalo v 18 hodin, bylo naplánováno do 20 hodin.

Program však skončil až téměř v 21 hodin. O tom, že obecenstvo bylo s výkonem vystupujících nadmíru spokojené, svědčí i standing ovation, který večer ukončil.

Dny otevřených dveří i Akademie byly podle slov návštěvníků gymnázia i publika v divadle velmi úspěšné. Nešetřili slovy chvály, vyzdvihovali organizaci i kreativitu všech, kteří se na akci podíleli.

Absolventi si připomněli genius loci hranického gymnázia, jeho dlouholetou tradici i stále trvající kvalitu. Odcházeli spokojení a s nadějí, že za 25 let se na podobné akci zase sejdou.

Zdenka Lajdová, Věra Zemánková