Všech dvacet sedm zvědavců přivítal Franta a seznámil je o velikosti hasičárny a náplni práce profesionálních hasičů. V první hale se čtyřmi auty představil dětem vše, co auta vozí, jak jsou vybavené a co musí hasič vědět a dokonale ovládat.

24 mužů na směně má za auty na věšácích oblečeni, aby při poplachu z vyššího patra se pustili po tyči, oblékli se a do dvou minut vyjížděli k zákroku.

Dveře se automaticky samy otvírají. Děti si vyzkoušely oblékáni do skafandru a někteří si vyzkoušely spouštění po tyči. Postupně se procházelo od auta k autu a do další haly.

Ukončení prázdnin v Horních Těšicích.
Hry, sportování i dobroty. Takové bylo ukončení prázdnin v Horních Těšicích

Byli jsme i svědky poplachu a výjezdu k odstranění spadlého stromu a po návratu jsme sledovali očistu použité pily a celého obleku hasiče před uložením na věšáky.

Po třech hodinách jsme si u hasičského hřiště opekli špekáčky a hovořili o práci hasičů. Zámrsky končily prázdniny u profíků a ve Skaličce připravili hasiči setkání na sokolském hřišti.

Mimo soutěže pro děti, přijeli opět profíci hasiči z Hranic a děti si prohlédly jejich auta a v každém si rády poseděly. Nechyběla střelba vzduchovkou a puškou na terč.

Slavnostní křest knihy ro děti s názvem Liška Eliška a její kamarádi.
VIDEO: Slavnostní křest knihy pro děti na zámku v Hustopečích se vydařil

Na hřišti byl také stánek s kopečkovou zmrzlinou a za splněné úkoly dostaly děti špekáček, který si samy opekly na ohništi. Pro rodiče nechybělo čepované pivo.

Pro hezké posezení po splněných úkolech hrála na hřišti basa, dvě kytary a foukací harmonika. Hasiči v Zámrskách a Skaličce připravili dětem báječné ukončení prázdnin a děti mají spoustu zážitku pro hodnoceni v kolektivu ve třídě.

František Pavlík