Každé ráno se slétají desítky havranů a kavek do Brodku u Přerova. Tito ptáci se vyznačují vysokou inteligencí a zvídavostí.

Proto v každé skupině jsou havrani, kteří když zjistí, že se něco k nim blíží, stačí i člověk, ihned upozorní skupinu havranů. Okamžitě odlétnou do bezpečné vzdálenosti. Proto i focení těchto ptáků je těžké.

Dříve létaly do Brodku u Přerova stovky havranů, ale jak byly pokáceny stromy u rybníku v Předmostí, k vůli nové cestě pro dálnici, tak havranů ubylo.

Dnes havrani hledají potravu v okolí zemědělského družstva, sladovny, na poli, ale nejvíce létají na sídliště a okolí domů, kde jim i lidé přihodí potravu.

Na večer odlétá desítky havranů za Rokytnici, kde nocují na stromech.

Jan Teimer