Mařenka, Štěpán a Amálka spolu s paní Lidkou, obcházeli dům od domu, zazpívali koledu, popřáli štěstí, zdraví, dlouhá léta a na památku dárcům dali kapesní kalendář a nad vchod napsali K+M+B 2020.

Vybrané peníze se rozdělí  lidem v nouzi, matkám samoživitelkám, ale i do azylových domů a všem, ktří tuto pomoc potřebují. Poděkování patří všem, kteří jakoukoliv částkou podpořili tuto humanitární akci a hlavně nejen koledníkům v naší obci, ale všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili.

Milena Rušarová