Tak pozdravil na dálku soutěž pan Milan Ludvík, pedagog, člen rady instruktorů a iniciátor založení soutěže MJN. První tři ročníky nesl pořadatelsky na svých bedrech v Olomouci.

Dvoudenní soutěž Memoriál Jiřího Necida v Hranicích byla zařazena do postupových soutěží a je věnována zakladateli soutěžních přehlídek mažoretkových skupin a malých formací, které daly základ vzniku mažoretkového sportu. Pan Necid podporoval snahu skupin a malých formací každoročně představit nové pohybové kompozice, nové choreografické nápady, prvky a formace bez rozdílu národností tak, aby odpovídaly současnému vkusu, hudebnímu a pohybovému cítění mladé generace.

Dokázal, že mažoretkový sport je blízký Tyršově odkazu, vede děti a mládež k pohybu pravidelným cvičením, soutěže pak k porovnávání výkonů.

Pěvecký sbor Cantabile ZUŠ Hranice dovezl zlato.
Zlato! Pěvecký sbor Cantabile dovezl cenné kovy z mezinárodní soutěže v Olomouci

První soutěžní přehlídka mažoretkových skupin, kdy se začala psát první pravidla, se konala v roce 1994 v Hranicích, a to byl základ vývoje, který ukázal další cestu, a ta přivedla na svět Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Autor svým nápadem předčil dobu, mažoretkové hnutí se z Hranic šířilo Evropou, ovšem naráželo na překážky, jednou z nich bylo neporozumění od zastánců mažoretek jako doprovodu kapel.

Kapely měly ve své době tradici festivalů a mažoretky byly jejich ozdobou. Dnes je tomu jinak, ubylo dechových kapel stejně jako festivalů, ale mažoretek přibývá. Dobrý nápad nezapadne, říkával p. Necid a měl pravdu, mažoretky, jako volnočasová aktivita zůstaly.

Ovšem popularita mažoretkového sportu je velká, přibývají nově zakládané asociace, mažoretkový sport kopírují včetně organizování mezinárodních soutěží a tím štěpí jednotnost jeho vývoje.

Den dětí 2923 ve Velké.
Oslava dětského dne ve Velké se vydařila. Děti se vyřádily v pěně

Současnou kvantitu i výkonnostní úroveň mažoretek hlásících se k České federaci mažoretkového sportu dosud žádná jiná země nemá a co je důležité, historie se začala psát právě v Hranicích.

Jubilejní, X. ročník Memoriálu Jiřího Necida, zařadilo město Hranice do projektu spolupráce partnerských měst a Vojvodství Opolského a konalo se za jeho finanční podpory a částečné podpory Olomouckého kraje

Soutěž nejprve pozdravily svým vystoupením nejmladší mažoretky, věková kategorii do 7 let, tzv. přípravka. Jsou to ještě děvčátka, která se s mažoretkovým sportem teprve seznamují a reprezentovaly místní klub Panenky Hranice.

Motomše 2023 v Hranicích.
Motomše v Hranicích: 220 motorek od nablýskaných korábů silnic až po kozí dechy

Vlajkonošky z klubu Glory Praha přinesly na plochu vlajky zúčastněných států a vlajku soutěže. Soutěž oficiálně zahájil pan Karel Machyl, místostarosta. Poté zazněla česká hymna jako pořadatelské země, pak v abecedním pořadí hymna Kazachstánu, Polska a Slovenska.

Soutěž pozdravila také paní Jolanta Belko, za partnerská města a Vojvodství opolské, paní Ivana Poláková, ředitelka loňského, IX. ročníku, v Karviné, pan Milan Vinkler, pamětník a spoluorganizátor finále prvních šesti ročníků v Hranicích, pan Josef Doležel, president International Federation Majorettes Sport a paní Marta Pavelková, za Českou federaci mažoretkového sportu, která mimo jiné dodala, že desátý ročník se koná v roce nedožitých 85. narozenin p. Necida.

Vítání občánků v Býškovicích.
Do svazku obce Býškovice přivítali šest chlapců a tři děvčata

Za všechny soutěžící poděkovala mažoretka Kateřina Jarošová z klubu SK Provo Brno, v úvodu projevu řekla: “Jménem všech mažoretek děkuji za přijetí a za organizaci této soutěže a městu Hranice za to, že soutěž podpořila a také za to, že ji zařadila do programu spolupráce partnerských měst. To je cesta k tomu, že někdy příště může být pořadatelská čest na některém z jiných partnerských měst.“

Marta Pavelková