Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se program uskuteční, zrovna ve čtvrtek 14.9. se na nebi honila dešťová mračna, která nevěštila nic dobrého. Naštěstí jsme s dětmi kouzelníci a krásné počasí si umíme vyčarovat, sluníčko nás šimralo do tváří po celou dobu.

Na přípravě podzimní zahrady se také letos do velké míry podílel Ekotým MŠ Klíček společně s pedagogy MŠ a ZŠ Struhlovsko. Vzhledem ke stavebním pracím ve venkovním areálu ZŠ Struhlovsko se celé zábavné odpoledne uskutečnilo na naší školkové zahradě s přírodními prvky.

Den obce Provodovice.
Den obce Provodovice přilákal na hřiště všechny generace. Podívejte se

Cílem celé akce bylo především naše děti seznámit se zaměstnanci MŠ a ZŠ Struhlovsko, ale také důležitostí ochrany životního prostředí. Děti si hravou formou osvojily, upevnily poznatky o tříděném odpadu.

Podzimní zahrada v MŠ Klíček v Hranicích.Podzimní zahrada v MŠ Klíček v Hranicích.Zdroj: Lucie Príbelová, se souhlasem

Byli jsme velmi mile překvapeni, jaké vědomosti děti mají, kolik toho znají. Hravě zvládly splnit nejrůznější disciplíny na stanovištích. Díky této osvětě se naše děti více dozvěděly o třídění skla, elektroodpadu, plastu, kovu, papíru, textilu, bioodpadu.

Hasiči ukončili s dětmi v Zámrskách i ve Skaličce prázdniny.
Hasiči v Zámrskách a Skaličce připravili dětem báječné ukončení prázdnin

Po celou dobu panovala na naší zahradě příjemná atmosféra, opékání buřtíků bylo jistě pro všechny příjemnou tečkou za celou akcí.

Věříme, že letošní téma naší podzimní zahrady bylo nejen pro děti velkým přínosem, své nově nabyté poznatky a znalosti zúročí v každodenním životě.

Lucie Príbelová,
za kolektiv zaměstnanců MŠ Klíček při ZŠ Struhlovsko