V loňském roce byla vyhlášena celostátní literární soutěž pro mládež Skrytá paměť Moravy, která vstoupila do svého patnáctého ročníku.

Již tradičně ji pořádá Památník písemnictví na Moravě, který sídlí v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě. Soutěž se stala neodmyslitelnou součástí výuky slohových dovedností na řadě základních a středních škol.

Podzimní ohníčky v ZŠ Drahotuše.
V drahotušské škole se seznamují s podzimními lidovými tradicemi

Jubilejní 15. ročník literární soutěže pro mládež vyhlásil 24. září 2020 radní Jihomoravského kraje Ing. Tomáš Soukal. Nové téma Skryté paměti Moravy reagovalo na aktuální společenskou situaci a vyhlásilo téma Život v době korony.

Studenti měli za úkol napsat na toto téma povídku. Již v červnu jsme se ve škole radovali z ocenění Pochvala poroty, kterou získala studentka 1. ročníku oboru Záchranářství a ochrana obyvatel Natálie Macháňová.

A v září jsme se radovali podruhé, protože tato studentka byla pozvaná na slavnostní vyhlášení výsledků do Památníku písemnictví na Moravě.

Gymnázium Hranice slavilo 150 let.
Gymnázium Hranice slavilo 150 let ve velkém. S humorem i Josefem Maršálkem

Všem nám s radostí popsala, jak tato akce probíhala:

„V 15 hodin začalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Svým proslovem nás přivítal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje František Lukl. Na uvolnění atmosféry zahrál Klarinet kvartet Brno. Celým dnem nás provázela milá moderátorka Monika Brindzáková a z odborné poroty zde zasedl Libor Kalina a Anežka Soukupová.

Dále už proběhlo spolu s autorským čtením vyhlášení výsledků I. kategorie. Poté následovaly výsledky II. kategorie, kde také nemohlo chybět autorské čtení. Práce výherců byly nadmíru zdařilé. Letos bylo předáno mnoho čestných uznání a pochval poroty.

Studenti Střední průmyslové školy Hranice na kolech.
Třeťáci z hranické průmyslovky vyrazili na kole do Oderských vrchů

Pochvalu poroty jsem získala i já za svou povídku Smyčka. Každý finalista byl oceněn květinou, dárkovou taškou a vytištěným Sborníkem oceněných prací. První tři místa v každé kategorii obdržela také peněžní odměnu. Po předání cen jsme byli pozváni na bohatý raut. Z Rajhradu jsem odjížděla plná dojmů a zážitků.“

Natce blahopřejeme a přejeme jí mnoho dalších úspěchů.

Hana Langerová

Dan Witosz a Aneta Janoušková z A-klubu Hranice.
Úspěch A-klubu Hranice! Takhle se odchází do vyšší třídy, jedině zlatem