Jako hudební škola vznikla v roce 1924 a to u příležitosti stého výročí narození Bedřicha Smetany. Zakladatelem hranické školy byl absolvent pražské konzervatoře, pan František Brož. Začínala na dnešním školním náměstí, v budově vedle fary, a to s necelými 80 žáky hudebního oboru.

K němu v roce 1962 přibyl také obor výtvarný, v roce 1968 obor literárně-dramatický. Ten však fungoval na škole jen krátce. Až po revoluci, v roce 1992, vznikl nejmladší obor taneční. Po celou dobu existence školy se největšímu zájmu žáků těšil obor hudební zaměřený na sborovou, souborovou, orchestrální i komorní hru.

Klára Braunerová a Baghíra.
Juniorky z Agility Hranice se na mistrovství mládeže neztratily. Cinkaly medaile

Žáci hranické školy zaznamenávají řadu úspěchů na domácí i zahraniční scéně. Škola patří mezi nejlepší v republice, účastní se celostátních kol ve všech oborech, hudebním, výtvarném i tanečním. O vysoké úrovni školy svědčí i to, že absolventi hranické ZUŠ pokračují ve studiu dále na konzervatořích a jsou úspěšní i ve své profesní dráze, jejíž základy získaly právě na škole v Hranicích.

Ať již jde o jakýkoliv obor školy, jakýkoliv soubor či oddělení, je obdivuhodné, jak žáci i vyučující, napříč generacemi, spolupracují, vzájemně se podporují. Tvoří komunitu, do níž vtahují a zapojují i své blízké, přátele, rodinu, spolužáky.

Podzimní zahrada v MŠ Klíček v Hranicích.
Hranice: Podzimní zahrada v Klíčku. Třídím, třídíš, třídíme, naši zemi uzdravíme

V roce, kterým ZUŠ Hranice vstupuje do sté sezóny a uzavírá první století své existence, slaví významné životní jubileum také dlouholetý ředitel školy, pan Mojmír Chuda. Stál u většiny významných projektů, má zásluhu na mnoha úspěších školy.

Nejen mu, ale celé ZUŠ Hranice patří poděkování za výchovu a rozvoj talentů, za reprezentaci našeho města i kraje. Do dalších let mnoho elánu, nápadů a energie. Ať se škole, jejím žákům, pracovníkům i absolventům daří.