Letošním tématem byly mýty a legendy, kterými je poutní místo obklopeno. „Soustředění se z mého pohledu opět vyvedlo i přes začátek v pátek třináctého. Letos jsem chtěla, aby si soustředění všichni užili, skamarádili se a zjistili, že je ve sboru prima. Třeba se o tom zmíní ve svém okolí a ještě nalákají pár kamarádů do party,“ hodnotí zpětně sbormistryně Petra Šeinerová.

Autobus v pátek ráno děti vyvezl na Svatý Hostýn. Tam si prošly Starou křížovou cestu a podívaly se do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde si i zazpívaly. Před odchodem z Hostýna byl čas si nakoupit suvenýry či navštívit místní cukrárnu. Po návratu na hotel mohl začít víkend plný soutěží, her a zkoušek.

Sklizeň dýní v Hluzově.
Čtyřicet kousků a skoro 300 kilo! Sklizeň dýní v Hluzově opět nezklamala

Poslední večer proběhla tradiční noční stezka odvahy, kterou i přes pár slz téměř všechny děti zvládly. Poté následoval karneval, kde jste mohli potkat černé kočky, kominíky, střepy, nebo i svatou Lucii. Před odjezdem následujícího dne děti získaly ceny a uspořádaly koncert složený z nově naučených písní.

Sami si můžete nový repertoár přijít poslechnout na každoroční Adventní koncert, který proběhne v pátek 24. listopadu v kostele Českobratrské církve evangelické.

Burlesky a kabaret na Staré střelnici v Hranicích.
Burlesky a kabaret na Staré střelnici v Hranicích aneb Umění s nádechem erotiky

Děkujeme městu Hranice za finanční podporu a Domu dětí a mládeže za zázemí a pomoc s organizací akce.

Simona Hertlová,
členka sboru