V loňském roce 2020 byl pár divokých husí nilských i v Brodku u Přerova. Hnízdil tam celý rok. Nejdříve navštívil volné čapí hnízdo, které přes zimu je prázdné.

Hnízdo zpustošil do té doby než koncem března přiletěl první čáp, který husice vyhostil z hnízda a hnízdo připravil pro čapí samici. V loňském roce poprvé za jedenáct let vychoval pár čápů čtyři mladé čápy.

Pak pár husí nilských začaly osidlovat dřevěná hnízda divokých kačen, které jsou na rybnících. S tím si poradili kačeři, kteří husice vyhnali. Nakonec jim nezbylo než odletět někam jinam.

Husice nilská.Husice nilská.Zdroj: Jan Teimer

Letos husice nilské do Brodku u Přerova Přiletěly, ale dlouho se nezdržely.

Za prvé čapí hnízdo muselo být po stížnostech občanů přestěhováno asi 15 metrů dále. Čápi svými trusy špinily auta občanů, kteří tam bydlí. Stížnost šla přes Olomoucký kraj, který našel řešení.

A za druhé na rybnících u cukrovaru probíhá velká revitalizace, kde celou zimu je čilý ruch. Nakonec tento pár divokých husí nilských našel hnízdění na klidném ostrůvku rybníku Hliník v Majetíně.

Koncem ledna přišlo na svět 11 mladých husiček nilských, které se mají čile k světu. Jelikož v únoru byly velké mrazy, tak z jedenácti housátek přežilo sedm. Pod dohledem svých rodičů se mají k životu a na břehu i ve vodě mají dostatek potravy.

Jan Teimer