Každý rok jsme se scházeli na návsi při rozsvíceni  vánočního stromu. V letošním roce popřála starostka obce hezké prožití adventu rozhlasem a připomněla večerní rozsvíceni první svíčky na obecním svícnu u sokolovny a rozsvíceni vánočního stromu na návsi.

Než ukončila své přání rozhlasem, vyzvala všechny spoluobčany, aby se postupně samostatně přišli během adventu podívat na rozsvíceny věnec a strom a zavzpomínat na vše co se během roku událo. 

Stejně hezká atmosféra ve Skaličce byla již v sobotu. Konec listopadu ve Skaličce patří pravidelnému setkání s důchodci. Nouzový stav letošní setkání nedovolil. Všichni však víme, že důchodci, kteří naši Skaličku během svého života zvelebovali si poděkováni zaslouží i během nouzového stavu.

Proto starostka využila poděkování rozhlasem a všichni senioři měli před svými dveřmi dárky, které byly připravené již dříve než přišel nouzový stav.

Muži dostali v balíčku obecní sklenici na pivo a Plzeň v plechovce a ženy balíček s obecním šálkem a zdravotní čaj. Během písniček v rozhlase si při otevřeném okně, protože počasí přálo mohli připít a věřím, že i někteří si v obýváku i zatančili.

Takto u nás ve Skaličce se loučíme s odcházejícím rokem 2020 v nouzovém stavu. Jsem přesvědčen, že takové loučení s rokem již nebude a přijde báječné a vesele společné loučení všech spoluobčanu,jako vždy u nás ve Skaličce.

František Pavlík