Věnec pekla dcera Marta v pekárně, beránky já - jsou ozdobené bílkovým sněhem, aby neztvrdly a daly se jíst i za týden.

Přeji pěkné jaro a hlavně zdraví.

Zdena Tvrdá, Drahotuše