Díky projektu mohla vzniknout i Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jejíž členky jsou zároveň součástí Lokálního metodického kabinetu českého jazyka a literatury, kde dochází ke vzájemnému sdílení zkušeností.

Podpora čtenářství je hlavním cílem naší pracovní skupiny. A to nejen na papíře. Pandemie nám dvakrát nedovolila uskutečnit Den s knihou. Projekt, který jsme měli připravený do posledních detailů. Měl na jednom místě a ve stejném čase nabídnout práci s knihou, besedu s dětskou spisovatelkou, burzu knih, workshopy…..

Ale my nic nevzdáváme. V hlavách se nám narodila nová myšlenka. Nemůže být Den s knihou? Dobrá, bude Krabice plná knih.

Vánoční stromeček MŠ Klíček při ZŠ Struhlovsko v hranickém podloubí.
Vandalové zničili, jiní napravili aneb Dospělí začali věřit na vánoční zázrak

A impulsivně vznikl, myslíme, moc hezký počin. Spočíval v tom, že žáci přinesli do školy knihy, které byli ochotni darovat kamarádům z jiných škol. Donesené knihy pak byly uloženy do krabice a předány jako pozdrav v předvánočním čase roku 2020.

Do akce se zapojilo 11 škol z regionu: ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ a MŠ Struhlovsko, ZŠ 1.máje, ZŠ a MŠ Potštát, ZŠ a MŠ Opatovice, ZŠ a MŠ Jindřichov, ZŠ a MŠ Partutovice, ZŠ a MŠ Studentská, ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ a MŠ Všechovice a ZŠ a MŠ Ústí.

Příjemně nás překvapilo velké nadšení dětí a radost z toho, že mohou obdarovat své kamarády.

Členky Českého červeného kříže a ostatní ženy na kondičním cvičení.
Ženy z Horních Těšic si chodí pravidelně protáhnout své tělo

Kufry plné knih na Hranicku.Kufry plné knih na Hranicku.Zdroj: Se souhlasem Dagmar PospíšilovéKnihy byly zařazeny do žákovských knihoven, takže si je budou moci vypůjčit a přečíst všechny děti zúčastněných škol. Kromě podpory pocitu sounáležitosti tak u žáků přispěla výměna knih i k rozvoji čtenářství.

Sešel se rok s rokem a z Krabice knih se staly Kufry plné knih. Asi přemýšlíte nad tím, v čem se krabice liší od kufru? V mnohém.

Cílem Kufrů plných knih je přiblížit dětem z mateřských a základních škol v regionu současnou knižní produkci a motivovat je k četbě.

Bude sestaveno pět skutečných kufrů knih určených pro různé věkové kategorie – mateřské školy, 1.–2. třídy základních škol, dále pak 3.–5. tídy, 6. –7. třídy a 8.–9. třídy.

Advent ve Skaličce, 2021.
Advent ve Skaličce zpříjemní procházka v parku

Knihy budou cestovat napříč školami a zůstávat v nich po dobu cca 8 týdnů, aby je učitelé mohli využít ve čtenářských dílnách či klubech i ve vyučovacích hodinách. Knihy budou sloužit pro společnou práci ve škole.

Díky výrazné finanční podpoře MAS ve výši 50 000 korun jsme mohli nakoupit na 200 nádherných knih pro děti mateřských i základních škol Hranicka.

Do naší čtenářské party se přihlásili ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ a MŠ Struhlovsko, ZŠ 1. máje, MŠ Rakov, ZŠ a MŠ Střítež, MŠ Pohádka, MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou, MŠ Špičky, ZŠ a MŠ Ústí, ZŠ a MŠ Všechovice, ZŠ a MŠ Šromotovo.

Vánoční dílny na ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice 2021.
Vánoční dílny na ZŠ a MŠ Šromotovo v Hranicích se opět moc povedly

Chtěla bych touto cestou poděkovat MAS za velkou podporu, knihkupectvím EZOP a NEBE za trpělivost při objednávkách a všem členkám Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti za neúnavnou snahu a píli. Jano, Marie, Ilono, Martino, Marie, Lucie, Jano, Martino, jste bezvadné!

Teď už kufry čekají na naplnění a po Novém roce vyrazí na cestu za svými čtenáři. A tak, jak si cestovatelé lepí na kufry vizitky z míst, která navštívili, čekají kufry na loga škol, ve kterých udělají dětem radost.

Dagmar Pospíšilová,
vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Josef Maršálek představil svou knihu Sexy dortíky.
FOTO: Cukrář Josef Maršálek, rodák z Hranicka, vydal knížku Sexy dorty