Průvod prochází obcí od domu k domu, kde musí medvěd vytančit paní domů. Večer je potom na obcí sousedské posezení se smaženicí pro všechny občany. Jsme rádi, že se tradice i nadále udržují.

Hana Bezdĕková, starostka