Známý mandloňový festival, kterým žije celé město i okolí spojený s prohlídkami kvetoucích sadů, prodejem produktů z mandlí a ochutnávkami vína plánují organizátoři až na víkend 23. a 24. dubna, otázka ovšem zní, zda kvůli teplému počasí nebude většina stromů, hlavně těch starších, již v té době odkvetlá.

Pěstování mandloní má ve zdejším kraji tradici a hustopečské sady jsou unikátní v celé České republice. V době největší slávy, v šedesátých letech dvacátého století, tady rostlo na 50 tisíc mandloňových stromů na 185 hektarech. Nic obdobného neexistovalo v celé střední Evropě.

Počátky pěstování mandloní v našich končinách sahají sice až do 17. století, ve větším množství však jejich vysazování začalo až po druhé světové válce v roce 1949. To byly vysazeny první sady v lokalitách Kamenec a Hustopečský starý vrch.

Hukvaldy, 3. března 2024.
Tip na výlet: Kouzelný hrad Hukvaldy

Rostoucí produkce mandlí byla zpracovávána v potravinářském i kosmetickém průmyslu a vysoce kvalitní výrobky mířily na domácí trh i do zahraničí.

Postupně se však celá záležitost stávala z tehdejšího pohledu centrálně plánovaného hospodářství neekonomická, plochy pro pěstování se zmenšovaly, sady zůstávaly nevyužívány a hlavně neudržovány. Uchytily se v nich náletové dřeviny, stromy zarůstaly.

Sady byly v roce 2004, kdy část z nich v rámci pozemkových úprav získaly Hustopeče, v zuboženém stavu. Rozhodnutím vedení města však byly další pozemky – sady dokoupeny od firmy Nestlé Česko s.r.o., a tak mohla v roce 2007 začít jejich rozsáhlá revitalizace, odstranění náletů, prořez stromů, dosazení nových.

Za šafrány na Opavsko.
Čtenáři výletují: Za šafrány na Opavsko

V roce 2016 byl založen na zhruba půlhektarovém pozemku v lokalitě na Hustopečském starém vrchu také zcela nový sad. Celkově tak lze nyní v sadech napočítat něco přes 1100 jedinců mandloní rostoucích na zhruba šesti hektarech. Oproti době největšího rozmachu je to jen zlomek původní rozlohy a počtu mandloní.

Fotografie zde uvedené pocházejí ze soboty 9. března a ukazují především dva nejznámější sady, Kamenec a Hustopečský starý vrch. Díky své poloze na návrších je ze sadů krásný výhled do širokého okolí.

Jsou zasazeny do mimořádně zachovalé a hodnotné přírody, což je další z důvodů toto místo navštívit. Jsou doslova obklopeny lokalitami, které patří k nejhodnotnějším a nejvýznamnějším nejen v rámci naší republiky, ale i celé Evropy. Proto byly zařazeny do evropské soustavy území Natura 2000, která chrání nejvíce ohrožená přírodní stanoviště s řadou vzácných rostlinných a živočišných druhů.

Rozhledna Sůkenická – Čarták.
Zimní výletování na rozhlednu Sůkenická nedaleko Bumbálky

Do sadů a k rozhledně je vybudována naučná stezka dlouhá necelých devět kilometrů, méně zdatní návštěvníci mohou využít i její zkrácenou pětikilometrovou variantu. Stezka je osazena informačními tabulemi, z nichž je možno se dovědět mnoho informací nejen o samotných mandloních a historii jejich pěstování, ale také o zdejší krajině a jejím využívání člověkem.

Pokud tedy nemáte na tento nebo příští víkend naplánován žádný výlet, zajeďte si do Hustopečí na Slavnosti mandloní, mladé mandloně ještě určitě pokvetou a můžete třeba ochutnat mandlovici nebo zkusit skleničku dobrého vína od zdejších vinařů.