Setkání se zúčastnili jubilanti, kteří v roce 2021 oslavili 65, 70, 75, 80 let a starší občané obce.

Po slavnostním přípitku a společném obědě, starosta každému jubilantovi jednotlivě poblahopřál, předal dárkový balíček a ženy dostaly květinu.

Slavnostní žehnání zrekonstruované hasičské zbrojnice, žehnání sochy svatého Floriána, také nově zrekonstruované kaple Panny Marie a nového zvonu v Horních Těšicích.
Žehnání sochy, kaple, zvonu a zbrojnice. Horní Těšice zažily významný den

Všem se toto setkání velmi líbilo a byli rádi, že se mohli po dlouhé době opět setkat se svými spoluobčany a popovídat si. Poděkování patří starostovi obce Ladislavu Lesákovi.

Jiřina Vinklárková

Druhý salon výtvarníků v Galerii M+M.
Druhý salon výtvarníků v Galerii M+M láká na šperky i obrazy