Zájmem paní Valouškové je i historie malířské krajiny a také obrazy z 19. a 20. století, jejichž autory jsou zejména muži. Byly nám předvedeny obrazy, dřevoryty, výtvarná technika jako je olejomalba na lepenku. V těchto obrazech se odrážela zkušenost malířů, kteří přespávali pod širým nebem, když procházeli oblastmi Valašských hor a Hutiskem.

Každý obraz nám byl odborně vyložen. Dne 10. dubna letošního roku jsme po domluvě vyjeli autobusovou linkou do Bystřice pod Hostýnem na exkurzi závodu TON. Překvapeni byli i ti, kteří tam kdysi pracovali. Prohlídka výroby trvala dvě hodiny, a byla tak dosti náročná i z důvodu hluku a horka na všech dílnách.

Na ohýbárně jsme dostali sluchátka, a tak jsme od průvodkyně i přes velký hluk slyšeli všechno. Paní průvodkyně nás seznámila s technologickými postupy, informovala nás, že v dnešní době má závod většinovou modernizaci strojů a prašnost už je malá. Hotové výrobky jsme si prohlédli v prodejně na zámečku. Kdo měl ještě energii a výdrž, odjel na sv. Hostýn.

I když bylo počasí spíše chladnější, s dobrým pocitem jsme odjeli domů a těšili jsme se na další výlet, tentokrát v okolí našeho regionu. Senioři ze Všechovic, z Rouského, Horního Újezda a Provodovic se vydali poznat další vesnici v okolí.

Jeli jsme autobusovou linkou ze Všechovic do Hranic, v Hranicích jsme přestoupili na linku na Spálov. Náš cíl byl poznat vesnici Partutovice. V této vesnici mají vyhlášený větrný mlýn, kde jsme si udělali prohlídky s komentářem. Bylo nás 28, proto jsme se museli rozdělit na tři skupinky. Výklad byl zajímavý a poučný. Pak jsme všichni poseděli ve velmi příjemném kiosku a výborně se občerstvili, přičemž se i pobavili a pokračovali zpět na zastávku.

Výlet se nám zdařil, slunečný den protkal chvilkový malý déšť, který nám ale náladu v žádném případě nezkazil. Už se těšíme na další výlet po okolí. Přidejte se k nám, je to velmi zajímavý zážitek a potěšení, že u nás máme takové krásné památky.

Autor
Klub seniorů Rouské-Všechovice