Byli jsme pozvání vedoucí místní knihovny paní Žanetou Suchánkovou, abychom se zúčastnily s dětmi deskových her – Děti versus babi děda.

Seniorky s Rouského a Všechovic rády pozvání přijaly. Zapojily jsme všechny mozkové závity, abychom trochu obstály.

Samozřejmě, že se s námi zapojila i paní starostka Daniela Tvrdoňová. Při dobré kávičce a čajíčku jsme se zasmáli, popovídali s dětmi a vzpomínali na naše mládí. Čas rychle uběhl, že se nám ani nechtělo domů.

V pátek 10. února jsme byli pozváni starostou Radkem Mikušem, abychom si uspořádali výroční členskou schůzi v novém kulturním době ve Všechovicích.

close Klub seniorů Rouské-Všechovice. info Zdroj: Helmtraut Vojtková zoom_in Klub seniorů Rouské-Všechovice.

Za přítomnosti starostů obcí paní Aleny Veličkové, nové paní starostky Provodovic paní Michaely Hradilové, Daniely Tvrdoňové, místostarosty Ciryla Zdráhaly a Radkem Mikušem jsme předložili své plány akcí, zájezdy, přednášky a žádosti o finanční podpory.

Přivítali jsme taky nové 3 členy, kteří mají zájem s námi spolupracovat za což jsme rádi.

Velké poděkování patří obci Všechovice za finanční podporu této akce. Při vínečku jsme si zatančili a zazpívali a přáli si krásný vstup do roku 2023.

Helmtraut Vojtková