Děkujeme všem našim čtenářům a ostatním podporovatelům za účast v projektu Odlož mobil v knihovně.

Jste nejlepší, a my s vámi! Vyhráli jsme 1. místo v kategorii měst nad 6000 obyvatel a celkově jsme nasbírali nejvíce starých mobilních telefonů v Olomouckém kraji.

V pondělí 15. listopadu jsme si slavnostně převzali výherní certifikát v knihovně v Jindřichově. Odměnou vám budou nově objednané knihy v hodnotě 10000 korun!

Studenti Gymnázia Hranice.
Gymnázium Hranice rozvíjí informatické myšlení žáků

Zároveň gratulujeme i výhercům, kteří byli vylosováni ze všech sesbíraných telefonů označených kontaktními údaji. Jejich seznam je zveřejněn na stránkách www.odlozmobil.cz/olomoucky-kraj.

Jaké byly výsledky?

Absolutně nejvíc telefonů přinesli čtenáři do Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou – dohromady 386 kusů. Ta se tak stala vítězem ve velikostní kategorii měst nad 6000 obyvatel.

V kategorii obcí nad 1000 obyvatel se dařilo knihovně v Lošticích, v níž se sesbíralo 107 starých mobilních přístrojů.

Čtenáři vysbírali přes 3 000 mobilů, nejlepší byly knihovny v Olomouci, Lipníku nad Bečvou, Lošticích a Jindřichově.Čtenáři vysbírali přes 3 000 mobilů, nejlepší byly knihovny v Olomouci, Lipníku nad Bečvou, Lošticích a Jindřichově.Zdroj: Městská knihovna Lipník nad Bečvou

Mezi nejmenšími sídly do 1000 obyvatel zvítězila knihovna v Jindřichově na Hranicku, kam čtenáři přinesli 165 vysloužilých mobilů.

V kategorii statutárních měst obsadila první místo s celkem 287 vybranými přístroji Knihovna města Olomouce.

Městská knihovna Lipník nad Bečvou

Zbořilův betlém na výstavě Vánoce na zámku v prostorách Muzea Komenského v Přerově.
Kalendář adventních akcí: Vánoce ve zvonařství nebo na zámku, koncerty i pohádka