Pranostika je vlastně taková předpověď, týkající se určitých dnů či období, obzvlášť ve vztahu k zemědělství a počasí. V širším významu patří mezi pranostiky také různá rčení týkající se hospodářství. I v 21. století se pranostiky stále užívají například v předpovědích počasí či různých „receptářích“. Slovo pranostika vychází z řeckého prognósis „předpověď“ a v Česku bylo zmíněno již Matoušem Benešovským v roce 1587, který namísto tohoto cizího slova navrhuje slovo předvědění.

Kryt Denis tvoří téměř jeden kilometr navzájem kolmých chodeb ražených ve skalním masivu petrovského kopce.
Nahlédněte do protiatomového krytu Denis pod Petrovem. Má i několik studní